SCHFI Polish v7.2 

Translated by

Beata Jankowska-Polańska

Wroclaw Medical University
Department of Internal Nursing
email: bianko@poczta.onet.pl
tel: +48793477007

<p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:.05in;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:4.65pt;margin-left:0in;text-align:center'><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-ascii-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-hansi-theme-font:minor-latin'>KWESTIONARIUSZ SAMOOPIEKI W<!-- [et_pb_line_break_holder] -->NIEWYDOLNOŚCI SERCA <o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:.05in;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:4.65pt;margin-left:0in;text-align:center'><span style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->EN-AU !msorm'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-ascii-font-family:Calibri;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->minor-latin'><span style='mso-prop-change:"Jacek Polanski" 20190412T2211'>(ang.<!-- [et_pb_line_break_holder] --></span></span></b></span><span style='mso-ansi-language:EN-AU !msorm'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='font-size:14.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span style='mso-prop-change:"Jacek Polanski" 20190412T2211'>SELF-CARE<!-- [et_pb_line_break_holder] -->OF HEART FAILURE INDEX) </span></span></b></span><span style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->EN-AU !msorm'><span lang=PL><span style='mso-prop-change:"Jacek Polanski" 20190412T2211'><o:p></o:p></span></span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:.05in;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:7.7pt;margin-left:0in;text-align:center'><i style='mso-bidi-font-style:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'>Wszystkie odpowiedzi są poufne</span></i></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoBodyText align=center style='margin-top:0in;margin-right:56.6pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:0in;margin-left:56.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-font-width:110%;mso-ansi-language:PL'>Proszę pomyśleć o<!-- [et_pb_line_break_holder] -->wykonywanych czynnościach dotyczących samoopieki<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoBodyText align=center style='margin-top:0in;margin-right:56.6pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:0in;margin-left:56.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-font-width:110%;mso-ansi-language:PL'>oraz towarzyszących im<!-- [et_pb_line_break_holder] -->odczuciach w <u>ciągu ostatniego miesiąca</u>.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:12.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-ansi-language:PL'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>SEKCJA<!-- [et_pb_line_break_holder] -->A: <o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNoSpacing style='margin-right:56.6pt;text-align:justify;text-justify:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->inter-ideograph;line-height:150%'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:150%;mso-font-width:105%;mso-ansi-language:PL'>Poniżej<!-- [et_pb_line_break_holder] -->zostały wymienione niektóre zachowania, które osoba z<!-- [et_pb_line_break_holder] -->niewydolnością serca może wprowadzić w celu utrzymania<!-- [et_pb_line_break_holder] -->zdrowia i dobrego samopoczucia. Proszę wskazać, jak często </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='mso-ansi-language:PL'>wykonuje Pan/Pani te czynności?<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Prosimy o zakreślenie jednej cyfry przy każdej pozycji.<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoBodyText><span lang=PL style='mso-ansi-language:PL'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h1 style='margin-right:2.8pt'><span lang=PL style='font-size:10.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-spacerun:yes'>                                                                                                                         <!-- [et_pb_line_break_holder] --></span></span><span lang=PL style='font-size:10.0pt;line-height:107%'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-spacerun:yes'>                        </span></span><span lang=PL>(</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:11.0pt;line-height:107%'>Prosimy o zakreślenie <b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'>jednej</b> cyfry</span><span lang=PL>) </span></h1><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoBodyText><span lang=PL style='mso-ansi-language:PL'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table class=TableGrid border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=708<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='width:531.1pt;margin-left:-5.4pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1184;mso-padding-alt:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-insidev:2.25pt solid white'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:22.1pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:22.1pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing><b><span lang=PL style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> PL'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:22.1pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PL'>Nigdy<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:22.1pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PL'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:22.1pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PL'>Czasami<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:22.1pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PL'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:22.1pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PL'>Zawsze<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:1;height:35.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:35.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'>Unikanie zachorowania (np.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mycie rąk)?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:35.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:35.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:35.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:35.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:35.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:2;height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'>Podejmowanie dowolnej<!-- [et_pb_line_break_holder] --> aktywności fizycznej (np. szybki spacer, pójście na zakupy,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> wejście po schodach)?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal;tab-stops:center 30.65pt'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:3;height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3. </span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif'>Stosowanie diety o niskiej<!-- [et_pb_line_break_holder] --> zawartości soli?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:4;height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych?</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:5;height:38.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:38.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Przyjmowanie leków zgodnie ze zleceniem lekarskim bez<!-- [et_pb_line_break_holder] --> pomijania dawek?</span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:6;height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>6.Zamawianie potraw o niskiej<!-- [et_pb_line_break_holder] --> zawartości soli, podczas jedzenia poza domem?</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:7;height:23.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:23.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>7.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Poddawanie<!-- [et_pb_line_break_holder] --> się corocznym szczepieniom przeciwko grypie?</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>1</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>2</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>3</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>4</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:23.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>5</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:8;height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>8. </span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif'>Wybieranie potraw o niskiej<!-- [et_pb_line_break_holder] --> zawartości soli </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'>podczas wizyt u przyjaciół i rodziny?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>1</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>2</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>3</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>4</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>5</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:9;height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>9.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'>Korzystanie z metody/systemu<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ułatwiającego pamiętanie o przyjmowaniu leków?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:windowtext .5pt;mso-border-left-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:windowtext .5pt;mso-border-right-alt:white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-style-alt:solid;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#CCCCCC;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:37.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=342 valign=top style='width:256.55pt;border:none;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:37.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>10.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Uzyskiwanie<!-- [et_pb_line_break_holder] --> od pracowników medycznych informacji o stosowanym leczeniu/lekach?</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:63.0pt;border:none;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:37.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>1</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=36 valign=top style='width:27.0pt;border:none;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:37.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>2</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:37.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>3</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=42 valign=top style='width:31.55pt;border:none;border-right:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#F2F2F2;padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:37.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>4</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=102 valign=top style='width:76.5pt;border:none;mso-border-top-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid white 2.25pt;background:#F2F2F2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.7pt 3.7pt 0in 5.4pt;height:37.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>5</span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.55pt'><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->normal'><span lang=EN-AU style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.55pt'><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-ansi-language:EN-AU'><span class=msoIns><ins<!-- [et_pb_line_break_holder] -->cite="mailto:Jacek%20Polanski" datetime="2019-04-12T22:11"><o:p> </o:p></ins></span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=EN-AU style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-ansi-language:EN-AU'>SEKCJA B: </span></b><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.5pt;line-height:103%'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:103%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Poniżej<!-- [et_pb_line_break_holder] -->wymienione są parametry stanu zdrowia, które pacjenci z niewydolnością<!-- [et_pb_line_break_holder] -->serca zwykle <u>monitorują</u>. Prosimy o wskazanie, jak często<!-- [et_pb_line_break_holder] -->Pan/Pani wykonuje następujące czynności w celu kontrolowania<!-- [et_pb_line_break_holder] -->swego stanu zdrowia?<span style='mso-spacerun:yes'>  </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h1 style='margin-right:2.8pt'><span lang=PL style='font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%'><span style='mso-spacerun:yes'> </span></span><span lang=PL>(</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:11.0pt;line-height:107%'>Prosimy o zakreślenie <b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'>jednej</b> cyfry</span><span lang=PL>) </span></h1><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div align=center><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table class=TableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=708<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='width:531.1pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-bottom-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .75pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:21.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=363 valign=top style='width:272.6pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=67 colspan=2 valign=top style='width:49.9pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> PL'>Nigdy<o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> PL'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=85 colspan=2 valign=top style='width:63.6pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> PL'>Czasami<o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=74 valign=top style='width:55.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> PL'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=53 colspan=2 valign=top style='width:39.75pt;border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNoSpacing align=center style='text-align:center'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> PL'>Zawsze<o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:1;height:14.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=363 valign=top style='width:272.6pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:14.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>11.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Codzienne </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>monitoruje<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Pan/Pani </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>masę ciała?</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=67 colspan=2 valign=top style='width:49.9pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:14.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:14.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=85 colspan=2 valign=top style='width:63.6pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:14.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:26.75pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=74 valign=top style='width:55.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:14.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=53 colspan=2 valign=top style='width:39.75pt;border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:14.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:17.05pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:2;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=363 valign=top style='width:272.6pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>12.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Uważnie<!-- [et_pb_line_break_holder] --> obserwuje </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Arial'> zmiany swojego samopoczucia?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=67 colspan=2 valign=top style='width:49.9pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:-11.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-GB style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-GB;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-language:EN-GB;mso-no-proof:yes'><!--[if gte vml 1]><v:shapetype<!-- [et_pb_line_break_holder] --> id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:stroke joinstyle="miter"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:formulas><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="sum @0 1 0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="prod @2 1 2"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="sum @0 0 1"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="prod @6 1 2"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </v:formulas><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:30.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:15.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:imagedata src="Polish%20SCHFI_R7.2-revised_07.05.19_files/image001.png"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> o:title=""/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=41 height=21<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="Polish%20SCHFI_R7.2-revised_07.05.19_files/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1026"><![endif]></span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=85 colspan=2 valign=top style='width:63.6pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:26.75pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=74 valign=top style='width:55.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>4 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=53 colspan=2 valign=top style='width:39.75pt;border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:17.05pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:3;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=363 valign=top style='width:272.6pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>13.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Zwraca<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Arial'>uwagę na skutki uboczne leków?</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=67 colspan=2 valign=top style='width:49.9pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=85 colspan=2 valign=top style='width:63.6pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:26.75pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=74 valign=top style='width:55.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=53 colspan=2 valign=top style='width:39.75pt;border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:17.05pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:4;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=363 valign=top style='width:272.6pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>14.Zauważa </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'> większe niż zwykle zmęczenie, podczas</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Arial'> podejmowania codziennych aktywności?</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=67 colspan=2 valign=top style='width:49.9pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=85 colspan=2 valign=top style='width:63.6pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:26.75pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=74 valign=top style='width:55.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=53 colspan=2 valign=top style='width:39.75pt;border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:17.05pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:5;height:19.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=367 colspan=2 valign=top style='width:275.25pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:19.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>15.Pyta </span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> swojego lekarza o swój stan zdrowia?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=63 valign=top style='width:47.25pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:19.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>1 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=70 colspan=2 valign=top style='width:52.15pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:19.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>2 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=81 valign=top style='width:60.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:19.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>3 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=78 colspan=2 valign=top style='width:58.4pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:19.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>4 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=49 valign=top style='width:37.1pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:19.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>5 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:6;height:24.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=367 colspan=2 valign=top style='width:275.25pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:24.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>16. Uważnie monitoruje </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'> objawy?</span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=63 valign=top style='width:47.25pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:24.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>1 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=70 colspan=2 valign=top style='width:52.15pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:24.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>2 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=81 valign=top style='width:60.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:24.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>3 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=78 colspan=2 valign=top style='width:58.4pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:24.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>4 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=49 valign=top style='width:37.1pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:24.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>5 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:7;height:24.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=367 colspan=2 valign=top style='width:275.25pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:24.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>17.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Sprawdza </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'> występowanie obrzęków na kostkach?</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=63 valign=top style='width:47.25pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:24.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>1 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=70 colspan=2 valign=top style='width:52.15pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:24.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:-11.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-GB style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-GB;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-language:EN-GB;mso-no-proof:yes'><!--[if gte vml 1]><v:shape<!-- [et_pb_line_break_holder] --> id="Picture_x0020_15010" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:31.5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:16.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <v:imagedata src="Polish%20SCHFI_R7.2-revised_07.05.19_files/image001.png"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> o:title=""/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=42 height=22<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="Polish%20SCHFI_R7.2-revised_07.05.19_files/image003.gif" v:shapes="Picture_x0020_15010"><![endif]></span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=81 valign=top style='width:60.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:24.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>3 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=78 colspan=2 valign=top style='width:58.4pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:24.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>4 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=49 valign=top style='width:37.1pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:24.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>5 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:8;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=367 colspan=2 valign=top style='width:275.25pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:24.95pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>18.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Sprawdza<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Arial'>, czy nie ma duszności podczas wykonywania aktywności takich<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jak kąpiel, ubieranie?</span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=63 valign=top style='width:47.25pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>1 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=70 colspan=2 valign=top style='width:52.15pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>2 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=81 valign=top style='width:60.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>3 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=78 colspan=2 valign=top style='width:58.4pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>4 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=49 valign=top style='width:37.1pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>5 </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:9;mso-yfti-lastrow:yes;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=367 colspan=2 valign=top style='width:275.25pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:24.95pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>19.Notuje </span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:black;mso-themecolor:text1'>Pan/Pani</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> codziennie swoje objawy w dzienniku?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=63 valign=top style='width:47.25pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>1<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=70 colspan=2 valign=top style='width:52.15pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>2<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=81 valign=top style='width:60.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>3<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=78 colspan=2 valign=top style='width:58.4pt;border-top:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>4<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=49 valign=top style='width:37.1pt;border:none;border-bottom:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;background:#DFDFBF;padding:0in 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>5<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <![if !supportMisalignedColumns]><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr height=0><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=363 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=4 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=63 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=4 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=81 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=74 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=4 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=49 style='border:none'></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <![endif]><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='font-size:13.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Kiedy ostatnio Pan/Pani miał/a<!-- [et_pb_line_break_holder] -->objawy…</span></b><span lang=PL style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'><span style='mso-spacerun:yes'>  </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h1 style='margin-right:2.8pt'><span lang=PL>(</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:11.0pt;line-height:107%'>Prosimy o zakreślenie <b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'>jednej</b> cyfry</span><span lang=PL>) </span></h1><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table class=TableGrid border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=715<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='width:7.45in;margin-left:-5.35pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1184;mso-padding-alt:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;mso-border-insideh:.5pt solid black;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-insidev:.5pt solid black'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=217 valign=top style='width:162.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-spacerun:yes'> </span></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=83 valign=top style='width:61.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span class=SpellE><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>Nie</span></b></span><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'> <span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> class=SpellE>miałem</span> <span class=SpellE>objawów</span></span></b><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span class=SpellE><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>Nie</span></b></span><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'> <span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> class=SpellE>rozpoznałem</span> <span class=SpellE>objawów</span></span></b><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-left-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span class=SpellE><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>Niezbyt</span></b></span><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'> <span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> class=SpellE>szybko</span></span></b><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:1.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-left-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Dosyć szybko</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-left-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:1.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.35pt;border:none;border-bottom:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:47.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Bardzo szybko</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:1;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=217 valign=top style='width:162.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.25in;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>20.</span><span lang=PL style='font-family:"Arial",sans-serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Jak szybko udało się<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Panu/Pani <u>rozpoznać</u> objawy?</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=83 valign=top style='width:61.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid black .5pt;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:2.1pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>N/A </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid black .5pt;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>0 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid black .5pt;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:2.75pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.35pt;border:none;border-bottom:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.55pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.6pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:2;mso-yfti-lastrow:yes;height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=217 valign=top style='width:162.9pt;border:none;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:.25in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.25in;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>21.</span><span lang=PL style='font-family:"Arial",sans-serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'> </span><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Jak szybko udało się<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Panu/Pani <u>skojarzyć</u> te objawy z niewydolnością serca?</span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=83 valign=top style='width:61.95pt;border:none;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:2.1pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>N/A </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border:none;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>0 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.6pt;border:none;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.7pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.55pt;border:none;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.8pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.6pt;border:none;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border:none;border-right:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:2.75pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=66 valign=top style='width:49.35pt;border:none;mso-border-top-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;background:#DFDFBF;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:.05in 3.65pt 0in 5.35pt;height:51.2pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.6pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:.7pt'><span lang=PL style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-spacerun:yes'> </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:4.65pt'><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->normal'><span lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'><span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:4.65pt'><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->normal'><span lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:4.65pt'><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->normal'><span lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:4.65pt'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:4.65pt'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:4.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>SECTION C: </span></b><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:12.0pt;line-height:107%'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal align=right style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->text-align:right'><span lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNoSpacing style='margin-right:56.6pt;text-align:justify;text-justify:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->inter-ideograph;line-height:150%'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-font-width:105%;mso-ansi-language:PL'>Poniżej zostały wymienione niektóre<!-- [et_pb_line_break_holder] -->zachowania, które osoby z niewydolnością serca podejmują w celu<!-- [et_pb_line_break_holder] -->monitorowania i kontrolowania objawów. Proszę wskazać, jak<!-- [et_pb_line_break_holder] -->często Pan/Pani podejmuje te zachowania w przypadku wystąpienia<!-- [et_pb_line_break_holder] -->objawów niewydolności serca. <o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h1 style='margin-right:2.8pt'><span lang=PL>(</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:11.0pt;line-height:107%'>Prosimy o zakreślenie <b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'>jednej</b> cyfry</span><span lang=PL>) </span></h1><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div align=center><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table class=TableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=684<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='width:513.1pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-bottom-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid black .75pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:36.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-spacerun:yes'> </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-indent:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 6.95pt;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Mało prawdopodobne </span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:3.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-spacerun:yes'> </span></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:10.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-10.3pt;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Umiarkowanie prawdopodobne</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:3.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-spacerun:yes'> </span></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.75pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;text-indent:3.7pt;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Bardzo prawdopodobne</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:1;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>22.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'>Dodatkowe<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ograniczenie w tym dniu ilość soli w pożywieniu?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:2;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>23.</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Arial;mso-ansi-language:EN-AU'> </span><span class=SpellE><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>Ograniczenie</span></span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'> <span class=SpellE>spożycia</span> <span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> class=SpellE>płynów</span>?</span><span lang=EN-AU style='font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:3;height:21.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:21.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>24.</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> Arial;mso-ansi-language:EN-AU'> </span><span class=SpellE><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>Przyjęcie</span></span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'> <span class=SpellE>leków</span>?</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:21.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:4;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>25.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Kontakt<!-- [et_pb_line_break_holder] --> z pielęgniarką/lekarzem w celu zasięgnięcia porady?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:5;height:36.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.85pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>26.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Proszenie<!-- [et_pb_line_break_holder] --> o radę rodzinę lub przyjaciół?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:1.85pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:6;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:.05pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>27.</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> Próba<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rozpoznania powodów wystąpienia objawów?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:.05pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>2 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>4 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:7;mso-yfti-lastrow:yes;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=338 valign=top style='width:253.75pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:7.95pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:3.8pt;margin-left:21.25pt;text-align:center;text-indent:-21.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:108%;mso-list:l0 level1 lfo1'><![if !supportLists]><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:13.0pt;line-height:108%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span style='mso-list:Ignore'>28.<span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font:7.0pt "Times New Roman"'>   </span></span></span><![endif]><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Ograniczenie aktywności do momentu poprawy<!-- [et_pb_line_break_holder] --> samopoczucia?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=84 valign=top style='width:62.8pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>1<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=47 valign=top style='width:34.9pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>2<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=106 valign=top style='width:79.85pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=48 valign=top style='width:36.1pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>4<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=61 valign=top style='width:45.7pt;border:none;border-bottom:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid black .75pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:2.55pt'><span lang=EN-AU<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.5pt'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'>Pomyśl o leczeniu, które Pan/Pani stosowała, kiedy<!-- [et_pb_line_break_holder] -->ostatnio wystąpiły objawy….<o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal align=right style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:0in;margin-left:-.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-spacerun:yes'> </span></span></b><span lang=PL style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->12.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'>(</span><span lang=PL>Prosimy o zakreślenie <b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'>jednej</b> cyfry</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>) </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-spacerun:yes'> </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table class=TableGrid border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=686<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='margin-left:14.2pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:3.45pt 5.75pt 0in 0in;mso-border-insideh:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=274 valign=top style='width:205.55pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal;tab-stops:center 236.2pt'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:8.9pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:2.75pt;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Nic nie zrobiłem</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:3.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Nie<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jestem pewien<o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=38 valign=top style='width:28.35pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:3.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=94 valign=top style='width:70.4pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:21.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-14.65pt;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Umiarkowanie pewien</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=52 valign=top style='width:39.3pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:11.75pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=77 valign=top style='width:57.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 5.75pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:47.7pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.6pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.6pt;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Całkowicie pewien</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=274 valign=top style='width:205.55pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:7.95pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:3.8pt;margin-left:21.25pt;text-align:center;text-indent:-21.25pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:108%;mso-list:l0 level1 lfo1'><![if !supportLists]><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:13.0pt;line-height:108%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span style='mso-list:Ignore'>29.<span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font:7.0pt "Times New Roman"'>   </span></span></span><![endif]><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Czy zastosowane leczenie sprawiło, że Pa/Pani poczuła<!-- [et_pb_line_break_holder] --> się lepiej?<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:7.95pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:3.8pt;margin-left:21.25pt;text-align:center;line-height:108%'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;tab-stops:center 37.45pt'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>0</span></b><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'><span style='mso-tab-count:1'>      </span><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'>1<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=38 valign=top style='width:28.35pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><span style='mso-spacerun:yes'> </span>2<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=94 valign=top style='width:70.4pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>3<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=52 valign=top style='width:39.3pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'>4<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=77 valign=top style='width:57.7pt;border:none;mso-border-top-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:13.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-AU'>5<o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><o:p> </o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.55pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-left:-.25pt;text-indent:-.5pt'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>SEKCJA<!-- [et_pb_line_break_holder] -->D</span></b><span lang=PL style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->"Times New Roman"'>:<span style='mso-spacerun:yes'>  </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:7.95pt;margin-bottom:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->0in;margin-left:-.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.5pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->108%'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->13.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:108%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Na ile jest Pan/Pani pewien/pewna,<!-- [et_pb_line_break_holder] -->że jest w stanie ...............</span><span lang=PL><o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h1 style='margin-right:27.9pt'><span lang=PL>(</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='font-size:11.0pt;line-height:107%'>Prosimy o zakreślenie <b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'>jednej</b> cyfry</span><span lang=PL>) </span></h1><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table class=TableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=699<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='margin-left:14.2pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border:none;mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-yfti-tbllook:1184;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-padding-alt:3.45pt 4.0pt 0in 0in;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:34.9pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .75pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:34.9pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:9.95pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-spacerun:yes'> </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .75pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 34.9pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Nie czuję się pewnie</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .75pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 34.9pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:3.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .75pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 34.9pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:18.85pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Umiarkowanie pewien</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid black .75pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 34.9pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:3.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL><o:p> </o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border-top:solid black 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid black .75pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:34.9pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:.95pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.95pt;line-height:normal'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Całkowicie pewien</span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:1;height:38.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:38.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoListParagraph align=center style='margin-top:0in;margin-right:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 0in;margin-bottom:0in;margin-left:21.25pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> auto;text-align:center;text-indent:0in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1'><![if !supportLists]><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span style='mso-list:Ignore'>30.<span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font:7.0pt "Times New Roman"'>                     <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></span></span><![endif]><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'>Utrzymywać<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <u>stabilny stan zdrowia bez objawów</u>?</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:38.0pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:2;height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>31.</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'> <span style='mso-tab-count:1'>    </span></span><u><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Stosować się do zaleconego<!-- [et_pb_line_break_holder] --> planu leczenia</span></u><span lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>?</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:3;height:33.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:33.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoListParagraph align=center style='margin-top:0in;margin-right:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 0in;margin-bottom:0in;margin-left:21.25pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> auto;text-align:center;text-indent:0in;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1'><![if !supportLists]><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:13.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span style='mso-list:Ignore'>31.<span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font:7.0pt "Times New Roman"'>                     <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></span></span><![endif]><u><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Wytrwać</span></u><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> w przestrzeganiu zaleconego planu<!-- [et_pb_line_break_holder] --> leczenia, nawet jeśli jest to trudne?</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.35pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:4;height:20.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:20.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;line-height:normal;tab-stops:center 130.3pt'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>33.</span><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial'> <span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='mso-tab-count:1'>           </span></span><u><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman"'>Monitorować</span></u><span lang=PL style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> rutynowo swój stan zdrowia?</span><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.05pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:5;height:33.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:33.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>34.</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'> <span style='mso-tab-count:1'>    </span><u>Wytrwać</u><!-- [et_pb_line_break_holder] --> w rutynowej obserwacji swojego stanu zdrowia, nawet jeśli jest to<!-- [et_pb_line_break_holder] --> trudne?</span><span lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 33.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:6;height:36.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:36.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>35.</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'> <u>Rozpoznawać zmiany</u> stanu swojego<!-- [et_pb_line_break_holder] --> zdrowia?</span><span lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:7;height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>36.</span><span lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'> <span style='mso-tab-count:1'>    </span><span class=SpellE><u>Oceniać</u></span><u><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class=SpellE>istotność</span></u> <span class=SpellE>występujących</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class=SpellE>objawów</span>?</span><span lang=EN-AU style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.5pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:8;height:36.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:36.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>37.</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'> </span><u><span lang=PL style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Podejmować<!-- [et_pb_line_break_holder] --> działania</span></u><span lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> łagodzące występujące objawy?</span><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 36.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 36.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 36.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 36.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:36.45pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:9;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:23.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-indent:-.25in;line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>38.</span><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:Arial'> <u>Wytrwać</u> w poszukiwaniu leczenia, nawet<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jeśli jest to trudne?</span><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'>1 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>2 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border-top:none;border-left:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] --> lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'>3 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border-top:none;border-left:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>4 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;background:#DFDFBF;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:33.15pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=EN-AU style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-ansi-language:EN-AU'>5 </span><span lang=EN-AU style='mso-ansi-language:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> EN-AU'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style='mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:20.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=302 valign=top style='width:3.15in;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:5.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>39.<u>Ocenić</u>, na ile<!-- [et_pb_line_break_holder] --> skuteczne jest zastosowane leczenie?</span><span lang=PL style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'><o:p></o:p></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=104 valign=top style='width:77.95pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:28.6pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=43 valign=top style='width:32.6pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=117 valign=top style='width:87.9pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-left:41.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span lang=PL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3 </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57 valign=top style='width:42.5pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=76 valign=top style='width:56.7pt;border:none;mso-border-top-alt:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;padding:3.45pt 4.0pt 0in 0in;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:20.25pt'><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:0in;margin-right:5.35pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:2.6pt'><span lang=PL style='font-size:<!-- [et_pb_line_break_holder] -->14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-spacerun:yes'> </span></span></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:141.9pt;text-align:center'><b<!-- [et_pb_line_break_holder] -->style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=PL style='font-size:12.0pt;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Dziękujemy za wypełnienie<!-- [et_pb_line_break_holder] -->kwestionariusza!</span><span lang=PL><o:p></o:p></span></b></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p class=MsoNormal style='margin-bottom:7.15pt;tab-stops:center 92.35pt right 7.45in'><span<!-- [et_pb_line_break_holder] -->lang=PL><span style='mso-tab-count:1'>                                         </span></span></p>