SCHFI Albanian (shqiptar)

Translated by

Ercole Vellone, PhD, RN, FESC

Associate Professor in Nursing Science

Department of Biomedicine and Prevention
University of Rome “Tor Vergata”,
Via Montpellier, 1 – 00133 Rome, Italy
Phone + 39 06 72596802
Fax + 39 0672596961
Mobile + 393387491811
Skype: ercole.vellone
email: ercole.vellone@uniroma2.it

 

INDEKSI NDAJ VETËKUJDESIT TË INSUFICENCES KARDIAKE

Të gjitha përgjigjet janë konfidenciale.

 

 

Mendoni sesi jeni ndjerë gjatë muajit të fundit

 

SEKSIONI A:

Më poshtë janë të listuara disa udhëzime të zakonshme që janë të dhëna për personat me insuficenca kardiake. Sa shpesh i bëni ju veprimet në vijim?

 

 

Kurrë ose rrallë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë ose përditë

1.      Sa here peshoheni?

1

2

3

4

2.      Kontrolloni për ënjtje të kycit të këmbës?

1

2

3

4

3.      Mundoheni të shmangni sëmundjet? ( p.sh., gripin ose shmangni takime me të sëmurët)?

1

2

3

4

4.      Sa shpesh beni aktivitet fizik? (P.sh. ecje, shetitje ne park, pune shtepiake te thjeshta

1

2

3

4

5.      Jeni korrekt  me  takimet e caktuara nga mjekun ose infermieren?

1

2

3

4

6.      Konsumoni ushqime me pak kripe?

1

2

3

4

7.      Beni gjimnastike për 30 minuta ?

1

2

3

4

8.      A harroni të merni një nga ilacet tuaja?

1

2

3

4

9.      Kërkoni ushqime me përmbatje të ulët kripe kur hani  jashtë ose tek miqtë tuaj?

1

2

3

4

10. Përdorni një sistem (programë kujtese) për t’iu ndihmuar që të kujtoheni të pini ilacet?

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

SEKSIONI B:

Shumë pacientë kanë simptoma për shkak të insuficences kardiake. Problemet me frymëmarrjen dhe ënjtjen e kycit të këmbës janë simptoma të zakonshme të insuficences kardiake.
A keni pasur probleme me frymëmarrjen ose ënjtje të kycit të këmbës në muajin e fundit?
 Qarkoni përgjigjen e saktë.

0)      Jo

1)      Po

 

  1. Nëse ju keni pasur probleme me frymëmarrjen ose ënjtje të kycit të këmbëve në muajin e fundit

 

(qarkoni një numër )

 

 

Nuk i kam pasur këto

Nuk arrita ta dalloj

Jo

shpejt

Deri diku

shpejt

Shpejt

Shumë shpejt

Sa shpejt keni arritur ta dalloni atë si një simptomë të insuficences ?

N/A

0

1

2

3

4

 

Më poshtë janë të listuara disa mënyra trajtimi që përdorin personat me insuficence kardiake. Nëse keni vështirësi me frymëmarrjen ose ënjtjen e këmbëve, sa mundësi ka që ju të beni një nga këto ?

 

(rrethoni një numër për secileë mënyrë shëruese)

 

Nuk ka gjasa

Ka pak gjasa

Ka gjasa

Ka shumë gjasa

12. Reduktimi i kripës ne dietë.

1

2

3

4

13. Reduktimi i marrjes së lëngjeve.

1

2

3

4

14. Marrja e një tablete shtese diuretik (shkarkues).

1

2

3

4

15. Telefononi mjekun ose infermieren për ndonje keshille.

1

2

3

4

16. Mendoni kur ka qenw hera e fundit  që keni perdorurnje nga menyrat e mesiperme  kur keni pasur probleme me frymëmarrjen ose ënjtje të kycit të këmbës?

 

(qarkoni një numër)

 

Nuk kam perdorur asgjë

Nuk jam i sigurt

Pak i sigurt

I/e sigurt

Shumë i/e sigurt

Sa i/e sigurt jeni ju nëse trajtimet qe keni perdorur  ju kane  ndihmuar apo jo?

0

1

2

3

4


 

 

SEKSIONI C:

Në përgjithësi, sa jeni ju ne gjendje:

 

asnjehere

ndonjehere

Shpesh here

gjithmone

17.  Të parandaloni simtomat te insuficences kardiake ?

1

2

3

4

18. Të ndiqni këshillat e marra për trajtim?

1

2

3

4

19. Të vlerësoni rëndësinë  e simptomave te insuficences kardiake?

1

2

3

4

20. Të njihni ndryshimet ne lidhje me shendetin tuaj ?

1

2

3

4

21. Të bëni dicka qe do të lehtësoj simptomat e insuficences kardiake?

1

2

3

4

22. Të vlerësoni trajtimet e mesiperme?

1

2

3

4