CC-SCHFI Turkish (Türk)

Translated by

Gülçin Akbıyık

MSc, RN, Clinical Nurse

Istambul University Cerrahpasa Medical Faculty Orthopedic and Trauma Department
Istambul, Turkey
Phone:  +90 0 212 414 3000 (21975) Mobile: +90 05416656975
E-mail: hem_gulcin@hotmail.com

 

                           KALP YETERSİZLİĞİ ÖZBAKIMINA BAKIMVEREN KATKISI  ÖLÇEĞİ

                                                                  Cevaplar gizli tutulacak

  

Size geçen ay kalp yetersizliği tanılı kişiye verdiğiniz bakımla ilgili sorular sormak istiyoruz. Burada doğru ya da yanlış cevaplar bulunmamaktadır.

 

 

Bakım verdiğiniz kişilere aşağıdaki durumları ne sıklıkta öneriyorsunuz?

(Ya da bu aktiviteleri siz ne sıklıkta yapıyorsunuz çünkü bakım verdiğiniz kişi bu aktiviteleri yapamayabilir.)

 

 

BÖLÜM A:

 

 

Asla ya da nadiren

   Bazen

 

Sık sık

Her zaman ya da günlük

1.   Kilo kontrolü yapma?

1

2

3

4

2.   Ayak bileklerini şişlik açısından  kontrol etme?

1

2

3

4

3.   Hastalanmayı önlemeye çalışma? (Grip aşısı, hasta insanlardan uzak durma)

1

2

3

4

4.   Bazı fiziksel aktiviteler yapma?

1

2

3

4

5.   Doktor ya da hemşire randevularına gitme?

1

2

3

4

6.   Az tuzlu diyet ile beslenme?

1

2

3

4

7.   Gereğinde yardım ile 30 dakika egzersiz yapma?

1

2

3

4

8.   İlaçları almayı unutmama?

1

2

3

4

9.   Dışarıda ya da arkadaşlarını ziyarete gittiğinde yemek yerken az tuzlu şeyler isteme?

1

2

3

4

10.  İlaçları hatırlamaya yardımcı olacak bir yöntem kullanma? (ilaç kutusu, alarm)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM B:

Birçok hastanın kalp yetersizliği belirtileri vardır. Nefes almada güçlük ve  ayak bileği şişmesi kalp yetersizliğinin genel belirtileridir.
 
Geçtiğiniz ay bakım verdiğiniz hastada nefes almada güçlük ya da ayak bileğinde şişlik oldu mu?
Birini yuvarlak içine alınız.

0)      Hayır

1)      Evet

11.  Eğer bakım verdiğiniz kişide geçen ay nefes güçlüğü ya da ayak bileklerinde şişme olduysa

(birini yuvarlak içine alınız)

 

 

 Bunlar olmadı

Fark etmedim

 Hızlı       Değil

 

Hızlı          Sayılır

Çabuk/ Hızlı               

 Çok Hızlı

Bunun bir kalp yetersizliği belirtisi olduğunun ne kadar hızlı farkına vardınız?

 Uygulanabi

  lir değil

 

0

   1

   2

   3

      4

 

 

Bakım verdiğiniz kişide nefes almada güçlük veya ayak bileğinde şişme varsa aşağıdaki yöntemleri önerir misiniz ya da uygular mısınız?

 

                                                                                            (Bir tanesini yuvarlak içine al herbir tedavi için)

 

                                                                             Kesinlikle             Belki            Muhtemelen      Büyük                                                                                                                                                                

                                                                             Hayır                                                                     Olasılıkla

 

12. Beslenmede tuzu azaltma                                   1                           2                       3                         4

 

13.Sıvı alımını azaltma                                              1                           2                       3                         4

 

14. Fazladan idrar söktürücü ilaç alma                     1                2                       3                         4

 

15. Danışmak için doktor ya da                                1                          2                        3                         4

      hemşireyi arama                                            

 
 16.Bakım verdiğiniz kişide en son nefes almada güçlük ya da ayak bileğinde şişme olduğunda uyguladığınız    tedavi yöntemini düşününüz.  
                                                                                                                                    (birini işaretleyiniz)

 

 

     Birşey  denemedim

Emin değilim

Bazen eminim

Eminim

Çok eminim

Tedavinin işe yarayıp yaramadığından ne kadar eminsiniz?

0

1

2

3

4

 

 

BÖLÜM C:

Bakım verdiğiniz kişiyi düşünerek genel olarak bunları/aşağıdakileri yapabileceğinizden ne kadar eminsiniz?

 

Emin Değilim

  Biraz            Eminim

   Çok       Eminim

Aşırı Eminim

 17. Kalp yetersizliği belirtilerinden hastayı koruma

1

      2

      3

4

18.  Verilen tedavi önerisine uyma?

1

      2

      3

4

19.  Belirtilerin önemini değerlendirme?

1

      2

      3

4

20.Belirtiler ortaya çıktığında hastanın sağlığındaki değişiklikleri fark etme?

1

      2

      3

4

21.Hastanın belirtilerini rahatlatacak birşeyler yapma?

1

      2

      3

4

22.Bir tedavinin etkinliğini değerlendirme?

1

      2

      3

4