Self Care Self-Efficacy Scale (Albanian)

Translated by

Maddalena De Maria PhD, RN, MSc

Postdoctoral Research Fellow in Nursing Science
Department of Biomedicine and Prevention | University of Rome “Tor Vergata”
Via Montpellier, 1 – 00133 Rome, Italy
Phone +39 0672596871 | Fax +39 0672596961

Contract Professor
School of Nursing and Physiotherapy | University Our Lady Of Good Counsel
Rr. Dritan Hoxha, Tiranë, Albania

VETEFIKASITETI NË VETKUJDES

(SC-SES)

Në përgjithësi, sa besim keni se mundeni të bëni gjërat e mëposhtme?

(Qarkoni një numër për secilën fjali

Nuk kam besim

Kam pak besim

Kam shum ë besim

1. Të mbani veten në vlera të qëndrueshme dhe pa simptoma?

1

2

3

4

5

2. Të ndiqni planin e terapisë që ju është dhënë?

1

2

3

4

5

3. vazhdoni planin e terapisë edhe kur ai është i vështirë?

1

2

3

4

5

4. Të monitoroni vazhdimisht gjëndjen tuaj?

1

2

3

4

5

5. Të vazhdoni të monitoroni vazhdimisht gjëndjen tuaj edhe kur është e vështirë?

1

2

3

4

5

6. Të dalloni ndryshimet nëse ato shfaqen në shëndetin tuaj?

1

2

3

4

5

7. Të vlerësoni rëndësinë e simptomave tuaja?

1

2

3

4

5

8. Të bëni diçka për të lehtësuar simptomat tuaja?

1

2

3

4

5

9. Të vazhdoni të gjeni një sajese (terapi) për simptomat tuaja edhe kur një gjë e tillë është e vështirë?

1

2

3

4

5

10. Të vlerësoni se sa funksionon terapia?

1

2

3

4

5