SCODI (Thai)

Translated By

Wimol Madit, RN, MSN

Ph.D.candidate, Faculty of Nursing Thammasat University

Klong 1, Klong Luang, Pathum Thani, Thailand 12121

Phone: 094-6255956

Email: wimol2006@gmail.com

ขั้นตอนวิธีให้คะแนนการดูแลตนเอง

ขั้นตอนวิธีให้คะแนนนี้สามารถใช้คำนวณคำตอบของเอกสารทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์นี้ได้

การคำนวณคะแนนที่ทำให้เป็นมาตรฐาน

เครื่องมือทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการให้คะแนนในลักษณะเดียวกัน ทุกเครื่องมือใช้คะแนนที่ทำให้เป็นมาตรฐานที่คำนวณแยกกันสำหรับแต่ละคะแนน อย่าคำนวณคะแนนรวมที่สะท้อนถึงทั้งดัชนีหรือทั้งบัญชี กล่าวคือ อย่านำมาตรวัดการคงการดูแลตนเองไว้, การเฝ้าสังเกตในการดูแลตนเอง (หรือการรับรู้อาการ) และการจัดการในการดูแลตนเองมารวมเข้าด้วยกัน ในการคำนวณคะแนนที่ทำให้เป็นมาตรฐาน อันดับแรกให้คำนวณคะแนนดิบของมาตรวัด แล้วแปลคะแนนดิบของมาตรวัดเป็นคะแนนที่ทำให้เป็นมาตรฐานที่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100

การคำนวณคะแนนดิบของมาตรวัด

หลังจากการบันทึกรายการซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลที่ขาดหายไป (ดูด้านล่าง) แล้ว

จะคำนวณแต่ละคะแนนเป็นคะแนนดิบคะแนนนี้เป็นผลรวมทางพีชคณิตของการ

ตอบทุกรายการในมาตรวัดนั้น ตัวอย่างเช่น คะแนนดิบของมาตรวัดการคงการ

ดูแลตนเองไว้ คือ ผลรวมของคำตอบของรายการในส่วน ก

ข้อมูลที่ขาดหายไป

ท่านสามารถใช้ค่าที่นำมาแทนหรือเปลี่ยนแปลงตัวส่วนในสูตรการแปลง

(ดูด้านล่าง) เพื่อรองรับรายการที่ขาดหายไปได้ เราขอแนะนำว่าถ้าผู้ตอบ

ตอบ ≥50% ของรายการในมาตรวัดชนิดหลายรายการ (เช่น การคงการดูแลตนเองไว้) ก็ควรคำนวณคะแนน แต่ถ้าผู้ตอบตอบ ≤50% ของรายการ ก็ควรระบุว่าคะแนนสำหรับมาตรวัดนั้นขาดหายไป  

การแปลงคะแนนมาตรวัด

ขั้นตอนถัดไปเกี่ยวข้องกับการแปลงแต่ละคะแนนดิบของมาตรวัดเป็นมาตรวัดแบบ

0 – 100 โดยใช้สูตรที่แสดงไว้ด้านล่าง ตารางด้านล่างให้ตัวอย่างข้อมูลที่จำเป็นใน

การใช้สูตรนี้กับแต่ละมาตรวัดในบัญชีการดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยตนเอง

(SC-CII) ให้ใช้หลักการเดียวกันในการคำนวณคะแนนสำหรับมาตรวัดอื่นๆ

 

                                        [ (Actual raw score – lowest possible raw score)]

Transformed Scale =        

                                        [              Possible raw score range                ]

การแปลงนี้จะเปลี่ยนคะแนนต่ำที่สุดและสูงที่สุดที่เป็นไปได้ให้เป็น 0 และ 100 ตามลำดับ คะแนนระหว่างค่าเหล่านี้จะแสดงถึงร้อยละของคะแนนรวมที่เป็นไปได้ที่ได้มา

ตาราง. สูตรสำหรับให้คะแนนและแปลงมาตรวัด

มาตรวัด

คิดผลรวมค่ารายการ

ขั้นสุดท้าย

คะแนนดิบต่ำที่สุดและ

สูงที่สุดที่เป็นไปได้

พิสัยคะแนนดิบที่เป็นไปได้

การคงการดูแลตนเองไว้

1+2+3+4+5+6+7+8

8, 40

32

การเฝ้าสังเกตในการดูแลตนเอง

9+10+11+12+13+14*

5, 30

25

การจัดการในการดูแลตนเอง

15+16+17+18+19+20

5, 30

25

 

ตัวอย่าง: คะแนนดิบของการคงการดูแลตนเองไว้ที่เท่ากับ 21 จะได้รับการแปลงดังนี้:

[(21 – 8)]

       * 100 = 41

[    32   ]

 

ดัชนีการดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง

(Self-Care of Diabetes Index, SCODI)

กรุณาคิดถึงสิ่งที่ท่านทำและความรู้สึกของท่านในเดือนที่แล้ว

ส่วน ก

ด้านล่างนี้เป็นรายการพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้เป็นโรคเบาหวานอาจทำได้เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ กรุณาระบุว่าท่านทำพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยหรือเป็นประจำเพียงใด

(วงกลมล้อมรอบตัวเลขตัวเดียว)

ข้อที่

ไม่เคย

เสมอ

1.

คงวิถีดำเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงไว้ (เช่น: เดิน ออกไปข้างนอก ทำกิจกรรม)

1

2

3

4

5

2.

ออกกำลังกายนาน 2 ชั่วโมง 30 นาที ในแต่ละสัปดาห์

(เช่น: ว่ายน้ำ ไปยิม ขี่จักรยาน เดิน)

1

2

3

4

5

3.

รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรต (พาสต้า ข้าว น้ำตาล ขนมปัง),

โปรตีน (เนื้อสัตว์ ปลา ถั่ว), ผักผลไม้ อย่างสมดุล

1

2

3

4

5

4.

หลีกเลี่ยงการรับประทานเกลือและไขมัน (เช่น: เนยแข็ง เนื้อสัตว์

ตากแห้ง ขนมหวาน เนื้อแดง)

1

2

3

4

5

5.

จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ (ไวน์ไม่เกินวันละ 1 แก้วสำหรับผู้หญิง และ 2 แก้วสำหรับผู้ชาย)

1

2

3

4

5

6.

พยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย (เช่น: ล้างมือ รับวัคซีนตามที่แนะนำ)

1

2

3

4

5

7.

หลีกเลี่ยงบุหรี่และควันยาสูบ

1

2

3

4

5

8.

ดูแลเท้าของท่าน (ล้างและเช็ดผิวให้แห้ง ทาสารให้ความชุ่มชื้น ใช้ถุงเท้าที่เหมาะสม)

1

2

3

4

5

9.

รักษาสุขอนามัยที่ดีของช่องปากไว้ (แปรงฟันอย่างน้อยวันละ

2 ครั้ง ใช้น้ำยาบ้วนปาก ใช้ไหมขัดฟัน)

1

2

3

4

5

10.

ไปตามที่นัดไว้กับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

1

2

3

4

5

11.

รับการตรวจสุขภาพตรงเวลา (เช่น: การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจตา)

1

2

3

4

5

12.

คนจำนวนมากมีปัญหาในการที่จะใช้ยาตามคำสั่งได้ทุกชนิด

ท่านใช้ยาทุกชนิดตามที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพสั่งให้หรือไม่ (กรุณาพิจารณาอินซูลินด้วยถ้าแพทย์สั่งให้ท่าน)

1

2

3

4

5

ส่วน ข ด้านล่างนี้เป็นพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้เป็นโรคเบาหวานอาจปฏิบัติได้เพี่อเฝ้าสังเกตโรคเบาหวานของตน กรุณาระบุว่าท่านทำพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยเพียงใด

                                                                        (วงกลมล้อมรอบตัวเลขตัวเดียว)

ข้อที่

ไม่เคย

เสมอ

13.

เฝ้าสังเกตระดับน้ำตาลในเลือดของท่านอย่างสม่ำเสมอ

1

2

3

4

5

14.

เฝ้าสังเกตน้ำหนักของท่าน

1

2

3

4

5

15.

เฝ้าสังเกตความดันเลือดของท่าน

1

2

3

4

5

16.

บันทึกระดับน้ำตาลในเลือดของท่านในสมุดบันทึกหรือสมุดจด

1

2

3

4

5

17.

เฝ้าสังเกตสภาพเท้าของท่านทุกวันเพื่อดูว่ามีบาดแผล อาการแดงหรือ

ตุ่มพองหรือไม่

1

2

3

4

5

18.

เอาใจใส่กับอาการน้ำตาลในเลือดสูง (กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย) และน้ำตาลในเลือดต่ำ (อ่อนเพลีย เหงื่อออก วิตกกังวล)

1

2

3

4

5

หมายเหตุ: หากท่านตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมา ให้ท่านตอบ 5 ในข้อที่ 13 และ 16

ครั้งสุดท้ายที่ท่านมีอาการ:

ข้อที่

ฉันไม่รู้จักอาการ

ไม่เร็ว

เร็วมาก

19.

ท่านรู้จักว่าท่านกำลังมีอาการอยู่เร็วเพียงใด

0

1

2

3

4

5

20.

ท่านทราบเร็วเพียงใดว่าอาการเกิดจากโรคเบาหวาน

0

1

2

3

4

5

ส่วน ค ด้านล่างนี้เป็นรายการพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้เป็นโรคเบาหวานอาจทำได้เพื่อทำให้น้ำตาลในเลือดของตนดีขึ้นเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป ท่านทำ (หรือคงจะทำ) สิ่งเหล่านี้บ่อยเพียงใดเมื่อเกิดอาการขึ้นหรือเมื่อน้ำตาลในเลือดของท่านอยู่นอกช่วงปกติ                 

                (วงกลมล้อมรอบตัวเลขตัวเดียว)

ข้อที่

ไม่เคย

เสมอ

21.

ตรวจน้ำตาลในเลือดของท่านเมื่อท่านรู้สึกว่ามีอาการ (เช่น กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย เหงื่อออก วิตกกังวล)

1

2

3

4

5

22.

เมื่อท่านมีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ท่านได้บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุและสิ่งที่ท่านทำหรือไม่

1

2

3

4

5

23.

เมื่อท่านมีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ท่านขอคำแนะนำจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนหรือไม่

1

2

3

4

5

24.

เมื่อท่านมีอาการ และท่านค้นพบว่าน้ำตาลในเลือดของท่านต่ำ ท่านรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพื่อแก้ปัญหาหรือไม่

1

2

3

4

5

25.

ถ้าท่านพบว่าน้ำตาลในเลือดของท่านสูง ท่านปรับอาหารเพื่อแก้ไขหรือไม่

1

2

3

4

5

26.

ถ้าท่านพบว่าน้ำตาลในเลือดของท่านสูง ท่านปรับกิจกรรมทางกายเพื่อแก้ไขหรือไม่

1

2

3

4

5

27.

หลังจากกระทำการเพื่อปรับระดับน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติแล้ว ท่านตรวจน้ำตาลในเลือดของท่านซ้ำหรือไม่เพื่อประเมินว่าการกระทำที่ท่านทำนั้นได้ผล

1

2

3

4

5

28.

ถ้าท่านพบว่าน้ำตาลในเลือดของท่านต่ำมากหรือสูงมาก ท่านโทรหาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของท่านเพื่อขอคำแนะนำหรือไม่

1

2

3

4

5

ท่านใช้อินซูลินหรือไม่

  • ใช้
  • ไม่ใช้

ถ้าใช้ กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้

29.

ถ้าท่านพบว่าน้ำตาลในเลือดของท่านสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป ท่านปรับขนาดยาอินซูลินในลักษณะที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของท่านแนะนำไว้หรือไม่

1

2

3

4

5

ส่วน ง ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องพัฒนาทักษะเพื่อดูแลตนเองและรักษาสุขภาพ ท่านรู้สึกมั่นใจเพียงใดในการทำกิจกรรมต่อไปนี้

(วงกลมล้อมรอบตัวเลขตัวเดียว)

ข้อที่

ไม่มั่นใจเลย

มั่นใจอย่างที่สุด

30.

ป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ และอาการของระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ

1

2

3

4

5

31.

ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการและกิจกรรมทางกาย

1

2

3

4

5

32.

ใช้ยาในลักษณะที่เหมาะสม (รวมถึงอินซูลินถ้ามีการสั่งให้)

1

2

3

4

5

33.

ยืนหยัดที่จะปฏิบัติตามแผนการรักษาถึงแม้เมื่อทำได้ยาก

1

2

3

4

5

34.

เฝ้าสังเกตระดับน้ำตาลในเลือดของท่านบ่อยเท่าที่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพขอให้ทำ

1

2

3

4

5

35.

เข้าใจว่าระดับน้ำตาลในเลือดของท่านดีหรือไม่ดี

1

2

3

4

5

36.

รู้ทันอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ

1

2

3

4

5

37.

ยืนหยัดที่จะเฝ้าสังเกตภาวะโรคเบาหวานของท่านถึงแม้ว่าทำ

ได้ยาก

1

2

3

4

5

38.

กระทำการเพื่อปรับน้ำตาลในเลือดและบรรเทาอาการของท่าน

1

2

3

4

5

39.

ประเมินผลว่าการกระทำของท่านได้ผลในการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลในเลือดและบรรเทาอาการของท่านหรือไม่

1

2

3

4

5

40.

ยืนหยัดที่จะดำเนินการกระทำที่ทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านดีขึ้นถึงแม้ว่าทำได้ยาก

1

2

3

4

5

ขอขอบคุณที่กรอกแบบสอบถามนี้!