SCHFI – Slovak (Slovenský)

Translated by

Dr. Soraya Siabani, MD, PhD

Menzies Centre for Health Policy
THE UNIVERSITY OF SYDNEY
Rm 120, Victor Coppleson Building D02 | The University of Sydney | NSW | 2006
T +61 2 93567000 | F +61 2 9351 5204 | M +0414892395
Kermanshah University of Medical Sciences(KUMS), Iran
E-mail ssia5034@uni.sydney.edu.au, soraiasiabani@yahoo.com

Dotazník pre pacientov so srdcovým zlyhávaním

Index self-managementu srdcového zlyhávania (SCHFI)

Všetky odpovede sú dôverné.

Porozmýšľajte, ako ste sa cítili v posledných mesiacoch alebo od vtedy ako sme spolu naposledy hovorili (resp. od poslednej kontroly).

Sekcia A

 

Nikdy alebo len zriedka

Niekedy

Často

Vždy

1.     Vážite sa?

1

2

3

4

2.     Sledujete si, či Vám neopúchajú členky?

1

2

3

4

3.     Vyhýbate sa infekciám? (napr. chrípke, chorí ľudia)

1

2

3

4

4.     Vykonávate nejakú fyzickú aktivitu?

1

2

3

4

5.     Dodržujete kontrolné prehliadky u svojho lekára?

1

2

3

4

6.     Obmedzujete solenie?

1

2

3

4

7.     Ako často cvičíte aspoň 30 minút denne?

1

2

3

4

8.     Ako často si spomeniete užiť svoje lieky?

1

2

3

4

9.     Ak sa stravujete mimo domova, žiadate menej slanú stravu?

1

2

3

4

10.  Používate nejaký systém na pripomenutie užívania liekov?

1

2

3

4

 

 

Sekcia B

Mali ste v poslednom mesiaci ťažkosti s dýchaním alebo Vám opuchli členky? Zakrúžkujte jednu možnosť.

0/ áno

1/ nie

 

11.  Ak ste mal v uplynulom mesiaci ťažkosti s dýchaním alebo opuch členkov................

(zakrúžkujte jedno číslo)

 

Žiadne som nemal

Nerozoznal som

Nie rýchlo

Pomaly

Rýchlo

Veľmi rýchlo

Ako rýchlo ste spozoroval príznak srdcového zlyhávania?

N/A

0

1

2

3

4

 

Nižšie uvádzame možnosti, ktoré ľudia so srdcovým zlyhávaním používajú, ak majú problémy s dýchaním alebo im opúchajú členky. S akou pravdepodobnosťou skúšate niektoré z nich?

(zakrúžkujte jedno číslo pri každej možnosti)

 

Nepravdepo-dobné

Menej nepravdepodobné

Pravdepodobne

Veľmi pravdepo-dobné

12.  Redukujete soľ v strave

1

2

3

4

13.  Obmedzíte príjem tekutín

1

2

3

4

14.  Užijete ďalšiu tabletku na odvodnenie tekutín

1

2

3

4

15.  Zavoláte lekárovi alebo sestre o radu

1

2

3

4

 

  1. Porozmýšľajte nad opatreniami, ktoré ste vyskúšal v poslednej dobe, keď ste mal problémy s dýchaním alebo opuchnuté členky.

 

 

(Zakrúžkujte len jedno číslo)

 

Nič som neskúšal

Nebol som si istý

Bol som si trochu istý

Bol som si istý

Určite

Nakoľko ste si bol istý, či Vám dané opatrenie pomohlo alebo nepomohlo?

0

1

2

3

4

 

Sekcia C

Nakoľko si veríte, že:

 

Nie som si sebaistý

Trochu som si istý

Som si istý

Som si veľmi istý

  1. Sa viete vyvarovať príznakov SZ?

1

2

3

4

  1. Správne dodržujete liečebný režim a režimové opatrenia?

1

2

3

4

  1. Viete správne vyhodnotiť  Vaše príznaky srdcového zlyhávania?

1

2

3

4

  1. Viete správne rozpoznať zmeny Vášho zdravotného stavu?

1

2

3

4

  1. Urobíte niečo, čo Vám prinesie úľavu od príznakov?

1

2

3

4

  1. Vyhodnotíte správne zmenu zdravotného stavu po Vašom zásahu?

1

2

3

4

 

Skóre: