SC-CII (Albanian)

Translated by

Maddalena De Maria PhD, RN, MSc

Postdoctoral Research Fellow in Nursing Science
Department of Biomedicine and Prevention | University of Rome “Tor Vergata”
Via Montpellier, 1 – 00133 Rome, Italy
Phone +39 0672596871 | Fax +39 0672596961

Contract Professor
School of Nursing and Physiotherapy | University Our Lady Of Good Counsel
Rr. Dritan Hoxha, Tiranë, Albania

VETKUJDESI PËR INVENTARIN E SËMUNDJEVE KRONIKE

(SC-CII)

v.3a 5/09/2018

Të gjitha përgjigjet janë konfidenciale

Ndërsa plotësoni këtë sondazh, mendoni se si jeni ndier muajin e kaluar.

SEKSIONI A:

Më poshtë janë listuar disa mënyra të zakonshme të vetkujdesit që mund të përdoren nga njerëzit me sëmundje kronike. Sa shpesh i bëni gjërat e mëposhtme?

Asnjëherë

Ndonjëherë

Gjithmonë

1. Siguroheni të flini mjaftueshëm?

1

2

3

4

5

2. Përpiqeni të mos sëmureni (p.sh., vaksinoheni kundër gripit, lani duart) ?

1

2

3

4

5

3. Bëni aktivitet fizik, (p.sh bëni një shëtitje të shkurtër, përdorni shkallët) ?

1

2

3

4

5

4. Hani sipas një diete të veçantë?

1

2

3

4

5

5. Takoheni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor për një vizitë rutinore?

1

2

3

4

5

6. Merni medikamentet si janë përshkruar në recetë pa humbur asnjë dozë?

1

2

3

4

5

7. Bëni diçka për të hequr stresin (e.g., mjekim, joga, muzikë)?

1

2

3

4

5

8. Shmangni pirjen e duhanit? (Nese nuk jeni duhanpires rrethoni nr.5)

1

2

3

4

5

SEKSIONI B:

Më poshtë renditen disa gjëra të zakonshme që monitorohen nga njerëzit me sëmundje kronike. Sa shpesh i bëni ju gjërat e mëposhtme ?

Asnjëherë

Ndonjëherë

Gjithmonë

9. Monitoroni gjëndjen tuaj?

1

2

3

4

5

10. Monitoroni efektet anësore të terapisë?

1

2

3

4

5

11. I kushtoni vëmendje ndryshimeve se si ndiheni?

1

2

3

4

5

12. Monitoroni nëse lodheni më shumë se zakonisht duke kryer aktivitet normal?

1

2

3

4

5

13. Monitoroni për simptoma?

1

2

3

4

5

14. Shumë pacientë kanë simptoma për shkak të sëmundjeve të tyre apo për shkak të trajtimit që ata marin për këto sëmundje. Hera e fundit që ju kishit simptoma ishte…….

(qarkoni një numër)

Nuk kam pasur simptoma

Nuk i dallova simptomat

Jo menjëherë

Pothuajse

menjëherë

Menjëherë

Sa shpejt e dalluat atë si një simptomë të sëmundjes suaj?

N/A

0

1

2

3

4

5

SEKSIONI C:

Më poshtë janë renditur mënyrat që përdorin njerëzit me sëmundje kronike për të kontrolluar simptomat e tyre . Kur keni simptoma, sa mundësi ka që ju të bëni një nga veprimet e mëposhtme ?

(qarkoni një numër për secilën mundësi)

)

Pak herë

Disa herë

Shumë herë

15. Ndryshoni ushqimin dhe pijet për t’i lehtësuar apo larguar simptomat?

1

2

3

4

5

16. Ndryshoni nivelin e aktivitetit tuaj (p.sh qetësoheni, shlodheni )?

1

2

3

4

5

17. Merni mjekim për të lehtësuar apo larguar simptomat?

1

2

3

4

5

18. I tregoni ofruesit tuaj të kujdesit shëndetësor rreth këtyre simptomave në vizitën tjetër të planifikuar?

1

2

3

4

5

19. I telefononi ofruesit tuaj të kujdesit shëndetsor që t'ju udhëzojë?

1

2

3

4

5

Mendoni për një sajese (terapi) që keni përdorur herën e fundit kur keni patur simptoma…..

(qarkoni një numër)

Nuk bëra asgjë.

Nuk jam i sigurt

Pothuajse i sigurt

Shumë i sigurt

20. A u ndjetë më mirë pas përdorimit të kësaj (sajese) terapie?

0

1

2

3

4

5