SC-CII Catalan

Translated by

Manuel Armayones, PhD

eHealth Center

Universitat Oberta de Catalunya

Email: marmayones@uoc.edu

Noemí Robles, PhD

eHealth Center

Universitat Oberta de Catalunya

nrobles@uoc.edu

ESCALA D'AUTOCURA EN MALALTIES CRÒNIQUES

Totes les respostes són confidencials.

Pensi en com s'ha estat sentint aques últim mes quan completi aquesta enquesta.

SECCIÓ A:

A continuació, trobarà un llistat dels comportaments d'autoajuda que les persones amb malalties cròniques poden tenir. Amb quina frequència o rutina porta vostè a terme els següents?

Mai

A vegades

Sempre

1. S'assegura que dorm suficient?

1

2

3

4

5

2. Intenta evitar posar-se malalt? (exemple: Vacunar-se, rentar-se les mans)

1

2

3

4

5

3. Realitza actividad física (p. ex, camina ràpid, fa ús de les escales)?

1

2

3

4

5

4. Menja una dieta especial?

1

2

3

4

5

5. Es visita amb el seu professional sanitari per rebre atenció sanitària rutinària?

1

2

3

4

5

6. Pren els medicaments prescrits sense saltar-se una dosi?

1

2

3

4

5

7. Realitza alguna activitat per alleujar l'estrés? (per exemple: medicació, ioga, música)

1

2

3

4

5

8. Evita el fum del tabac?

1

2

3

4

5

SECCIÓ B

A continuació, trobarà un llistat de les coses més comunes que monitoritzen les persones amb malalties cròniques. Amb quina frequència porta vostè a terme les següents?

Mai

A vegades

Sempre

9. Monitoritza la seva condició mèdica?

1

2

3

4

5

10. Supervisa els efectes secundaris dels medicaments?

1

2

3

4

5

11. Presta atenció als canvis en com es sent?

1

2

3

4

5

12. Supervisa si en cansa més de l'habitual al fer activitats normals?

1

2

3

4

5

13. Supervisa els seus símptomes?

1

2

3

4

5

14. Molts pacients tenen símptomes a causa de les seves malalties o del tractament que estan rebent per la seva malaltia. L'última vegada que vostè va tenir símptomes ...
(Encercli un número)

No he tingut símptomes

No vaig reconèixer el símptoma

Gens ràpid

Una mica ràpid

Molt ràpid

Amb quina rapidesa el va reconèixer com un símptoma de la seva malaltia?

N/A

0

1

2

3

4

5

SECCIÓ C:

A continuació trobarà una llista de comportaments que les persones amb malalties cròniques utilitzen per controlar els seus símptomes. Quan vostè té símptomes, amb quina probabilitat realitza les següents?

(Encercli un número per cada comportament)

Gens probable

Probable

Molt probable

15. Canvia el que menja o breu per disminuir el símptoma o fer-lo desaparèixer?

1

2

3

4

5

16. Canvia el seu nivell d'activitat (p. ex. disminueix el ritme, descansa)?

1

2

3

4

5

17. Pren medicaments per disminuir o fer desaparèixer el símptoma?

1

2

3

4

5

18. Explica al seu professional sanitari el síntoma a la pròxima visita?

1

2

3

4

5

19. Truca al seu professional sanitari per a que l'orienti?

1

2

3

4

5

Pensi en el tractament que va utilitza l'últim cop que va tenir símptomes...

(encercli un número)

No vaig fer res

No estic segur

Estic una mica segur

Estic molt segur

20. El va fer sentir millor el tractament rebut?

0

1

2

3

4

5


SECCIÓ D: ESCALA DE CONFIANÇA SOBRE LA CURA PERSONAL

En general, com de segur se sent sobre que pugui:

(Encerli un número per cada frase)

No estic segur

Estic una mica segur

Estic molt segur

21. Mantenir-se estable i lliure de símptomes?

1

2

3

4

5

22. Seguir el pla de tractament que ha rebut?

1

2

3

4

5

23. Persistir en seguir el pla de tractavent tot i ser difícil?

1

2

3

4

5

24. Supervisar la seva condició rutinàriament?

1

2

3

4

5

25. Persistir en seguir supervisant la seva condició rutinàriament tot i ser difícil?

1

2

3

4

5

26. Reconèixer els canvis en la seva salut quan apareixen?

1

2

3

4

5

27. Avaluar la importància dels seus símptomes?

1

2

3

4

5

28. Fer quelcom per alleujar l'estrès?

1

2

3

4

5

29. Persistir en trobar un remei pels seus símptomes tot i ser difícil?

1

2

3

4

5

30. Avaluar com de bé funciona un remei?

1

2

3

4

5

GRÀCIES PER COMPLETAR AQUESTA ENQUESTA!