SC-CHDI v3 (Farsi)

Translated by

Dr. Negin Dorri

Health and Clinical Psychologist

University of Tehran
Faculty of Psychology and Educational Sciences
Jalal Ale-Ahmad Ave., Tehran, Iran.
P.O. Box: 14155-6456
negin.dorri@ut.ac.ir
Mobile: +989121304080

Dr. Sogol Olamazadeh

Medical Doctor

Tehran University of Medical Sciences
TUMS School of Medicine, Poursina St, Tehran, Iran
sogololamazadeh@gmail.com
Mobile: +989123859788

پرسشنامه خودمراقبتی بیماری عروق کرونر قلب

(SC-CHDI V3)

تمام پاسخ ها محرمانه اند

لطفا با در نظر گرفتن شرایط خود طی یک ماه گذشته به پرسش های زیر پاسخ دهید.

بخش اول:

در این قسمت توصیه های رایجی که به افراد مبتلا به بیماری قلبی ارایه می گردد ذکر شده است، لطفا مشخص نمایید به چه میزان موارد زیر را رعایت می کنید؟

هرگز یا به ندرت

گاهی اوقات

همیشه و یا هر روز

1. آیا به وقت ملاقات های خود با پزشکتان پایبند هستید؟

1

2

3

4

5

2. آیا از آسپیرین و یا سایر داروهای رقیق کننده خون استفاده می کنید؟

1

2

3

4

5

3. آیا اقدامی جهت کاهش استرس خود انجام می دهید؟ (مانند دعا و نیایش، گوش دادن به موسیقی و یوگا)؟

1

2

3

4

5

4. آیا فعالیت فیزیکی دارید (مانند پیاده روی، یا استفاده از پله به جای آسانسور)؟

1

2

3

4

5

5. آیا داروهای تجویز شده را با دقت و به موقع مصرف می کنید؟

1

2

3

4

5

6. زمانی که در رستوران و یا خارج از منزل غذا میل می کنید، آیا به دنبال غذاهایی با چربی کمتر هستید؟

1

2

3

4

5

7. آیا جهت بیمار نشدن تلاش می کنید (مانند تزریق واکسن آنفولانزا، شستن دست ها)؟

1

2

3

4

5

8. آیا میوه و سبزیجات به مقدار کافی مصرف می کنید؟

1

2

3

4

5

9. آیا از سیگار و یا دود آن، سایر مواد مخدر (مانند تریاک) و نوشیدن الکل اجتناب می کنید؟

1

2

3

4

5

بخش دوم:

در این قسمت فهرستی از اموری که افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب آنها را پیوسته مورد بررسی قرار می دهند ذکر شده است. هر چند وقت یکبار موارد زیر را انجام می دهید؟

هرگز یا به ندرت

گاهی اوقات

همیشه و یا هر روز

10. وضعیت کلی جسمانی خود را بررسی می کنید؟

1

2

3

4

5

11. به تغییرات در حال عمومی خود توجه می کنید؟

1

2

3

4

5

12. فشار خون خود را بررسی و اندازه گیری می کنید؟

1

2

3

4

5

13. آیا میزان خستگی خود را پس از انجام فعالیت های روزانه معمول، با گذشته مقایسه می کنید؟

1

2

3

4

5

14. آیا عوارض جانبی داروهای تجویز شده را در خود بررسی می کنید؟

1

2

3

4

5

15. آیا علائم خود را بررسی و کنترل می کنید؟

1

2

3

4

5

16. آیا وزن خود را بررسی و کنترل می کنید؟

1

2

3

4

5

شناخت علائم:

بسیاری از بیماران قلبی علائمی همچون درد، سنگینی، سوزش و فشار در قفسه سینه، تنگی نفس و احساس خستگی دارند. آخرین باری که این علایم را داشتید...

علا متی نداشتم

علامت و یا علایم را نشناختم

تشخیص علایم

زمانبر بود

تا حدودی سریع

بسیار سریع

چه مدت طول کشید تا آن را به عنوان یک علامت قلبی تشخیص بدهید؟

0

1

2

3

4

5

بخش سوم :

در فهرست زیر اقداماتی که بیماران قلبی در صورت تشخیص نشانه و علایم آن را انجام می دهند ذکر شده است. اگر شما علامتی داشته باشید، چقدر احتمال دارد که یکی از کارهای زیر را انجام دهید ؟

احتمال ندارد

تاحدودی

خیلی احتمال دارد

18. سطح فعالیت خود را تغییر می دهید (کم کردن فعالیت و یا استراحت کردن)

1

2

3

4

5

19. مصرف آسپرین

1

2

3

4

5

20. مصرف دارو جهت کاهش و یا از بین بردن علامت

1

2

3

4

5

21. تماس با پزشک متخصص جهت گرفتن مشاوره و راهکار صحیح

1

2

3

4

5

22. گفتن نشانه و یا علایم به پزشک در وقت ملاقات بعدی

1

2

3

4

5

به درمانی که آخرین بار جهت رفع علایم خود انجام دادید فکر کنید. لطفا یک گزینه را انتخاب کنید.

کاری انجام ندادم

شاید

تا حدودی

بله

آیا فرایند/ اقدام درمانی مورد نظر باعث بهبود حالتان شد؟

0

1

1

2

3

5