SC-HI Thai

Translated by

Jom Suwanno, PhD, RN, FHEA

Associate Professor

Walailak University School of Nursing
222 Thaiburi, Thasala, nakhon Si Thammarat
Thailand 90161
Email: sjom@wu.ac.th
Email: jomsuwanno@gmail.com

แบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

Thai SC-HI V2.0

(คำตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ)

ขอให้ท่านนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่ท่านทำเพื่อจัดการความดันโลหิตสูงของตนเองในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา หรือจนถึงขณะที่เรากำลังถามข้อคำถามกันอยู่นี้

ส่วนที่ 1 :

ข้อต่อไปนี้เป็นการดูแลตนเอง ที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เราอยากทราบว่า ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน ที่ผ่านมา ท่านปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้บ่อยแค่ไหน?

(ขอให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้

ทำ

ทำ

ทำประจำ

ทำ

บ้าง

บ่อย

หรือทุกวัน

1.

ท่านวัดความดันโลหิตของตนเอง ?

1

2

3

4

2.

ท่านกินผัก ผลไม้ และธัญพืชหลากหลายชนิดในปริมาณที่พอเหมาะ ? (โดยเฉพาะ ผักใบ พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ผลไม้ไม่หวานมาก ผักผลไม้กากใยสูง ธัญพืชจำพวกเมล็ดถั่ว งา ข้าวโพด ลูกเดือย ข้าวกล้อง)?

1

2

3

4

3.

ท่านออกแรงทำโน่นทำนี่ทุก ๆ วันไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง ? (เช่น ทำงานบ้าน ทำสวนครัว ทำงานไร่ ทำนา ทำสวน ทำงานที่ใช้แรง เดินไปไหนมาไหนหรือถีบจักรยานแทนขี่มอเตอร์ไซค์ เดินขึ้นบันไดแทนใช้ลิฟท์)

1

2

3

4

4.

ท่านไปตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาล

ตรงตามวันนัด ?

1

2

3

4

5.

ท่านกินของที่ไม่เค็ม ?

1

2

3

4

6.

ท่านออกกำลังกายครั้งละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ?

1

2

3

4

7.

ท่านกินยาครบถ้วนตามแผนการรักษา ?

1

2

3

4

8.

ท่านเลือกกินของที่ไม่เค็มเมื่อต้องไปกินอาหารกินนอกบ้าน กินร่วมกับคนอื่น หรือเมื่อไม่ได้ทำอาหารเอง ? (เช่น

งานกินเลี้ยง งานบุญ กินที่บ้านคนอื่น ภัตาคาร ศูนย์อาหาร ร้านรถเข็น ร้านข้าวแกง ซื้อกับข้าวหรือแกงถุง)

1

2

3

4

9.

ท่านใช้ตัวช่วยที่จะทำให้ตัวเองไม่ลืมกินยา ? (เช่น

คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ทำกล่องใส่ยาประจำวัน

ปฏิทินช่วยเตือน แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ)

1

2

3

4

10.

ท่านหลีกเลี่ยงไม่กินของมันๆ ?

1

2

3

4

11.

ท่านพยายามลดน้ำหนักส่วนเกิน หรือควบคุมน้ำหนักให้พอดีไม่ให้เพิ่มขึ้นจนอ้วน หรือลดลงจนผอมเกิน ?

1

2

3

4

ส่วนที่ 2:

ผู้ป่วยหลายคนอาจคุมความดันของตนเองได้ไม่ค่อยดี

เราอยากทราบว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ ค่าความดันของท่านสูงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ หรือมีอาการความดันกำเริบหรือไม่? ให้เลือกคำตอบหนึ่งข้อ

0. ไม่มี

1. มี

12.

ครั้งล่าสุดที่เกิดอาการผิดปกติ เช่น มึน วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ปวดหัว หรือค่าความดันเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม หรือคุมความดันไม่ได้

(ขอให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

คุมความดันได้

ไม่รู้เลย

ไม่เร็ว

ค่อนข้างเร็ว

รู้เร็ว

รู้เร็วมาก

ไม่มีอาการ

ท่านใช้เวลาเร็วแค่ไหน กว่าจะนึกรู้ได้ว่าความดันกำเริบสูงขึ้นแล้ว?

ไม่มีอาการ

0

1

2

3

4

ข้อต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรทำเพื่อลดความดันโลหิต เราอยากทราบว่า เมื่อค่าความดันของท่านสูงขึ้นกว่าเดิม หรือมีอาการความดันกำเริบ ท่านได้พยายามมากน้อยแค่ไหนในการทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ขอให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่เลย

พยายามทำบ้างเล็กน้อย

พยายามทำเป็นอย่างมาก

พยายามทำเป็นอย่างยิ่ง

13.

ท่านลดการกินของเค็มอย่างเคร่งครัด?

1

2

3

4

14.

ท่านทำจิตใจให้สบาย ไม่ทำให้ตัวเองเครียด หรือ

คิดมากเกิน (เช่น ทำกิจกรรมที่สนุก เพลิดเพลิน ทำบุญ สวดบูชา ฝึกสมาธิ ร่วมพิธีทางศาสนา

ปรึกษาคนรอบข้าง ทำใจให้ยอมรับ)

1

2

3

4

15.

ท่านกินยาลดความดันโลหิตอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม

1

2

3

4

16.

ท่านติดต่อขอคำแนะนำจากผู้รักษา (พยาบาล หรือหมอ) ไปโรงพยาบาล หรือคลินิกที่รักษาความดันโลหิตสูง

1

2

3

4

17.

ขอให้นึกถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ท่านพยายามทำเมื่อครั้งล่าสุดที่ความดันที่สูงขึ้น หรือมีอาการกำเริบ

(ขอให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ฉันไม่ได้ทำ

ไม่แน่นอน

ค่อนข้าง

แน่นอน

แน่นอน

อะไรเลย

เลย

แน่นอน

มาก

เป็นที่สุด

วิธีการต่างๆ ที่ท่านทำแล้วนั้น ได้ผลเป็นที่แน่นอนมากน้อยแค่ไหน ในการลดความดัน?

0

1

2

3

4

ส่วนที่ 3:

โดยรวมๆ แล้ว ท่านมั่นใจตนเองมากน้อยแค่ไหน ว่าสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้

(ขอให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่มั่นใจ

ค่อนข้าง

มั่นใจ

มั่นใจ

เลย

มั่นใจ

มาก

อย่างยิ่ง

19.

การควบคุมความดันโลหิต ของตนเอง

1

2

3

4

20.

การปฏิบัติตัวตามแผนการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ?

1

2

3

4

21.

การแยกแยะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้น

กับสุขภาพ ?

1

2

3

4

22.

การลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่จะสามารถคุม

ความดันโลหิตได้ ?

1

2

3

4

23.

การประเมินผลลัพธ์ ของการดูแลตนเองว่าได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน?

1

2

3

4