SC-HI Polish – (Polski)

Translated by

Victoria Vaughan Dickson, PhD, RN, FAAN

Director, Pless Center for Research

NYU Rory Meyers College of Nursing
433 First Avenue
New York, NY 10010
p +1 212 998 5300
e vdickson@nyu.edu

 

SAMOOPIEKA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

Wer. 2.0 (marzec 2016)

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako poufne.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zgodnie z Pańskim/Pani samopoczuciem w ciągu ostatniego miesiąca lub od czasu ostatniej konsultacji.

SEKCJA A:

Poniżej wymieniono typowe zalecenia dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Jak często wykonuje Pan/Pani te czynności? Prosimy o zakreślenie jednej cyfry przy każdej pozycji.

 

 

Nigdy/
rzadko

Czasami
Często
Zawsze/
codziennie
 1. 1.Pomiar ciśnienia krwi 

1

2

3

4

 1. 2.Spożywanie dużych ilości owoców i warzyw 

1

2

3

4

 1. 3.Podejmowanie dowolnej aktywności fizycznej (np. spacer, pójście na zakupy) 

1

2

3

4

 1. 4.Odbycie umówionych wizyt u lekarza/pielęgniarki 

1

2

3

4

 1. 5.Stosowanie diety o niskiej zawartości soli 

1

2

3

4

 1. 6.Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez 30 minut 

1

2

3

4

 1. 7.Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza 

1

2

3

4

 1. 8.Zamawianie lub wybieranie potraw o niskiej zawartości soli w restauracjach lub podczas odwiedzin 

1

2

3

4

 1. 9.Korzystanie z systemu ułatwiającego pamiętanie o przyjmowaniu leków, na przykład z pojemnika na tabletki lub przypomnień 

1

2

3

4

 1. 10. Stosowanie diety o niskiej zawartości tłuszczu 

1

2

3

4

 1. 11.Odchudzanie lub dbanie o utrzymanie prawidłowej masy ciała 

1

2

3

4

 

SEKCJA B:

Wielu pacjentów ma trudności w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

 

Czy w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się Panu/Pani mieć podwyższone ciśnienie krwi (nawet przez krótki czas)? Prosimy o zakreślenie jednej odpowiedzi.

 1. 1)Nie 

 2. 2)Tak 

 

 

 1. 12. Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się Panu/Pani mieć trudności w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi...  

(Prosimy o zakreślenie jednej cyfry)

 

Nie zdarzyło się

Nie zauważyłem/am

Niezbyt szybko

Umiarkowanie szybko

 Szybko

Bardzo szybko

Jak szybko udało się Panu/Pani zauważyć u siebie podwyższone ciśnienie krwi?

   n.d.

0

1

2

   3

4

 

Poniżej wymieniono sposoby stosowane w celu osiągnięcia prawidłowego ciśnienia krwi. Na ile prawdopodobne jest, że spróbuje Pan/Pani skorzystać z tych sposobów w przypadku podwyższenia ciśnienia krwi?

 

(Prosimy o zakreślenie jednej cyfry przy każdym ze sposobów)

 

Nie jest prawdopodobne

Umiarkowanie prawdopodobne

Prawdopodobne

Bardzo prawdopodobne

 1. 13.Obniżenie ilości soli w pożywieniu 

1

2

3

4

 1. 14.Obniżenie poziomu stresu 

1

2

3

4

 1. 15.Bardziej regularne przyjmowanie przepisanych leków 

1

2

3

4

 1. 16.Kontakt z lekarzem/pielęgniarką w celu zasięgnięcia porady 

1

2

3

4

 1. 17.Prosimy o przypomnienie sobie ostatniej sytuacji, gdy miał Pan/miała Pani podwyższone ciśnienie krwi.  

 

(Prosimy o zakreślenie jednej cyfry)

 

Nie podjąłem/
podjęłam żadnych działań

Nie mam pewności

Z umiarkowaną pewnością

Z pewnością

Z dużą pewnością

Z jaką pewnością może Pan/Pani stwierdzić, że podjęte działania były skuteczne lub nieskuteczne?

0

1

2

3

4

 

 

SEKCJA C:

Na ile jest Pan/Pani pewien/pewna, że jest w stanie:

 

Nie jestem pewien/
pewna

Jestem umiarkowanie pewien/
pewna

Jestem pewien/
pewna

Jestem zdecydowanie pewien/
pewna

 1. 18.Utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi 

1

2

3

4

 1. 19.Stosować się do zaleconego sposobu leczenia 

1

2

3

4

 1. 20.Rozpoznać zmianę swojego stanu zdrowia 

1

2

3

4

 1. 21.Ocenić zmianę swojego ciśnienia krwi 

1

2

3

4

 1. 22.Podjąć działania w celu osiągnięcia prawidłowego ciśnienia krwi 

1

2

3

4

 1. 23.Ocenić, na ile skuteczne są takie działania 

1

2

3

4