SC-HI Polish – (Polski)

Translated by

Victoria Vaughan Dickson, PhD, RN, FAAN

Director, Pless Center for Research

NYU Rory Meyers College of Nursing
433 First Avenue
New York, NY 10010
p +1 212 998 5300
e vdickson@nyu.edu

<p class="P24"> </p><p class="P1"><span class="T1">SAMOOPIEKA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM </span></p><p class="P1"><span class="T5">Wer. 2.0 (marzec 2016)</span></p><p class="P3"><span class="T6">Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako poufne.</span></p><h6 class="P37"><a id="a__Prosimy_o_udzielenie_odpowiedzi_na_poniższe_pytania_zgodnie_z_Pańskim_Pani_samopoczuciem_w_ciągu_ostatniego_miesiąca_lub_od_czasu_ostatniej_konsultacji_"><span/></a><span class="T7">Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zgodnie z Pańskim/Pani samopoczuciem w ciągu ostatniego miesiąca lub od czasu ostatniej konsultacji. </span></h6><p class="P10"><span class="T1">SEKCJA A:</span></p><p class="Text_20_body">Poniżej wymieniono typowe zalecenia dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Jak często wykonuje Pan/Pani te czynności? Prosimy o zakreślenie jednej cyfry przy każdej pozycji.</p><p class="P5"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table1"><colgroup><col width="381"/><col width="104"/><col width="111"/><col width="103"/><col width="119"/></colgroup><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><p class="P12"> </p></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P11"><span class="T8">Nigdy/<br/>rzadko</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><h6 class="P36"><a id="a__Czasami"><span/></a>Czasami</h6></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><h6 class="Heading_20_6"><a id="a__Często"><span/></a>Często</h6></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><h6 class="P35"><a id="a__Zawsze_codziennie"><span/></a>Zawsze/<br/>codziennie</h6></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">1.</span><span class="T9">Pomiar ciśnienia krwi</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P19" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">2.</span><span class="T9">Spożywanie dużych ilości owoców i warzyw</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">3.</span><span class="T9">Podejmowanie dowolnej aktywności fizycznej (np. spacer, pójście na zakupy)</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">4.</span><span class="T9">Odbycie umówionych wizyt u lekarza/pielęgniarki</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">5.</span><span class="T9">Stosowanie diety o niskiej zawartości soli</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">6.</span><span class="T9">Wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez 30 minut</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">7.</span><span class="T9">Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">8.</span><span class="T9">Zamawianie lub wybieranie potraw o niskiej zawartości soli w restauracjach lub podczas odwiedzin</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">9.</span><span class="T9">Korzystanie z systemu ułatwiającego pamiętanie o przyjmowaniu leków, na przykład z pojemnika na tabletki lub przypomnień</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P13" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">10.</span><span class="T9"> Stosowanie diety o niskiej zawartości tłuszczu</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr><tr class="Table11"><td style="text-align:left;width:3.4368in; " class="Table1_A1"><ol><li><p class="P19" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">11.</span><span class="T9">Odchudzanie lub dbanie o utrzymanie prawidłowej masy ciała</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9375in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">1</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9993in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">2</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9257in; " class="Table1_B1"><p class="P14"><span class="T9">3</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0736in; " class="Table1_E1"><p class="P14"><span class="T9">4</span></p></td></tr></table><p class="P25"/><p class="P26"> </p><p class="P27"><span class="T13">SEKCJA B:</span></p><h5 class="Heading_20_5"><a id="a__Wielu_pacjentów_ma_trudności_w_utrzymaniu_prawidłowego_ciśnienia_krwi_"><span/></a><span class="T2">Wielu pacjentów ma trudności w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. </span></h5><p class="P7"> </p><p class="P2"><span class="T2">Czy w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się Panu/Pani mieć podwyższone ciśnienie krwi (nawet przez krótki czas)? Prosimy o zakreślenie </span><span class="T4">jednej</span><span class="T2"> odpowiedzi.</span></p><ol><li><p class="P4" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">1)</span>Nie<span class="odfLiEnd"/> </p></li><li><p class="P8" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">2)</span>Tak<span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol><p class="P22"> </p><p class="P22"> </p><ol><li><h class="P39" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">12.</span><a id="a_12__Jeśli_w_ciągu_ostatniego_miesiąca_zdarzyło_się_Panu_Pani_mieć_trudności_w utrzymaniu_prawidłowego_ciśnienia_krwi___"><span class="T2"> Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca zdarzyło się Panu/Pani mieć trudności w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi... </span></a><span class="odfLiEnd"/> </h></li></ol><p class="P28">(Prosimy o zakreślenie <span class="T13">jednej</span> cyfry)</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table2"><colgroup><col width="291"/><col width="104"/><col width="97"/><col width="78"/><col width="128"/><col width="76"/><col width="76"/></colgroup><tr class="Table21"><td style="text-align:left;width:2.625in; " class="Table2_A1"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:0.9368in; " class="Table2_B1"><p class="P14"><span class="T13">Nie zdarzyło się</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.875in; " class="Table2_C1"><p class="P14"><span class="T13">Nie zauważyłem/am</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.7007in; " class="Table2_D1"><p class="P14"><span class="T13">Niezbyt szybko</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.1528in; " class="Table2_E1"><p class="P14"><span class="T13">Umiarkowanie szybko</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.6889in; " class="Table2_E1"><p class="P11"><span class="T13"> Szybko</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.6889in; " class="Table2_G1"><p class="P14"><span class="T13">Bardzo szybko</span></p></td></tr><tr class="Table21"><td style="text-align:left;width:2.625in; " class="Table2_A2"><p class="P11"><span class="T9">Jak </span><span class="T11">szybko</span><span class="T9"> udało się Panu/Pani zauważyć u siebie podwyższone ciśnienie krwi?</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9368in; " class="Table2_B2"><p class="P14"><span class="T9">   n.d.</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.875in; " class="Table2_C2"><p class="P14"><span class="T9">0</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.7007in; " class="Table2_D2"><p class="P14">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.1528in; " class="Table2_E2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:0.6889in; " class="Table2_E2"><p class="P14">   3</p></td><td style="text-align:left;width:0.6889in; " class="Table2_B2"><p class="P14">4</p></td></tr></table><p class="Standard"> </p><p class="Text_20_body">Poniżej wymieniono sposoby stosowane w celu osiągnięcia prawidłowego ciśnienia krwi. Na ile prawdopodobne jest, że spróbuje Pan/Pani skorzystać z tych sposobów w przypadku podwyższenia ciśnienia krwi?</p><p class="P29"> </p><p class="P30">(Prosimy o zakreślenie <span class="T13">jednej</span> cyfry przy każdym ze sposobów)</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table3"><colgroup><col width="262"/><col width="153"/><col width="153"/><col width="153"/><col width="153"/></colgroup><tr class="Table31"><td style="text-align:left;width:2.3625in; " class="Table3_A1"><p class="P32"> </p></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14"><span class="T13">Nie jest prawdopodobne</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_B1"><p class="P14"><span class="T13">Umiarkowanie prawdopodobne</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14"><span class="T13">Prawdopodobne</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_E1"><p class="P14"><span class="T13">Bardzo prawdopodobne</span></p></td></tr><tr class="Table31"><td style="text-align:left;width:2.3625in; " class="Table3_A1"><ol><li><p class="P16" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">13.</span><span class="T9">Obniżenie ilości soli w pożywieniu</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_B1"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_E1"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table31"><td style="text-align:left;width:2.3625in; " class="Table3_A1"><ol><li><p class="P17" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">14.</span><span class="T9">Obniżenie poziomu stresu</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_B1"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_E1"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table31"><td style="text-align:left;width:2.3625in; " class="Table3_A1"><ol><li><p class="P17" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">15.</span><span class="T9">Bardziej regularne przyjmowanie przepisanych leków</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_B1"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_E1"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table31"><td style="text-align:left;width:2.3625in; " class="Table3_A1"><ol><li><p class="P17" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">16.</span><span class="T9">Kontakt z lekarzem/pielęgniarką w celu zasięgnięcia porady</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_B1"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:1.3778in; " class="Table3_B1"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table3_E1"><p class="P14">4</p></td></tr></table><p class="P6"/><ol><li><h class="P38" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">17.</span><a id="a_17__Prosimy_o_przypomnienie_sobie_ostatniej_sytuacji__gdy_miał_Pan_miała_Pani_podwyższone_ciśnienie_krwi_"><span class="T2">Prosimy o przypomnienie sobie ostatniej sytuacji, gdy miał Pan/miała Pani podwyższone ciśnienie krwi. </span></a><span class="odfLiEnd"/> </h></li></ol><p class="P31"> </p><p class="P28">(Prosimy o zakreślenie <span class="T13">jednej</span> cyfry)</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table4"><colgroup><col width="240"/><col width="98"/><col width="98"/><col width="153"/><col width="120"/><col width="109"/></colgroup><tr class="Table41"><td style="text-align:left;width:2.166in; " class="Table4_A1"><p class="P11"> </p></td><td style="text-align:left;width:0.8861in; " class="Table4_B1"><p class="P14"><span class="T13">Nie podjąłem/<br/>podjęłam żadnych działań</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.8854in; " class="Table4_A1"><p class="P14"><span class="T13">Nie mam pewności</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table4_D1"><p class="P14"><span class="T13">Z umiarkowaną pewnością</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.0819in; " class="Table4_D1"><p class="P14"><span class="T13">Z pewnością</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9847in; " class="Table4_F1"><p class="P14"><span class="T13">Z dużą pewnością</span></p></td></tr><tr class="Table41"><td style="text-align:left;width:2.166in; " class="Table4_A1"><p class="P11"><span class="T12">Z jaką pewnością</span><span class="T9"> może Pan/Pani stwierdzić, że podjęte działania były skuteczne lub nieskuteczne?</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.8861in; " class="Table4_B2"><p class="P14">0</p></td><td style="text-align:left;width:0.8854in; " class="Table4_C2"><p class="P14">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.3785in; " class="Table4_D2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:1.0819in; " class="Table4_D2"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:0.9847in; " class="Table4_B2"><p class="P14">4</p></td></tr></table><p class="P9"> </p><p class="P9"> </p><p class="Text_20_body"><span class="T13">SEKCJA C</span>: </p><p class="Text_20_body">Na ile jest Pan/Pani <span class="T13">pewien/pewna</span>, że jest w stanie: </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table5"><colgroup><col width="376"/><col width="102"/><col width="131"/><col width="105"/><col width="136"/></colgroup><tr class="Table51"><td style="text-align:left;width:3.3868in; " class="Table5_A1"><p class="P23"> </p></td><td style="text-align:left;width:0.9208in; " class="Table5_B1"><h3 class="P34"><a id="a__Nie_jestem_pewien_pewna"><span/></a><span class="T13">Nie jestem pewien/<br/>pewna</span></h3></td><td style="text-align:left;width:1.1813in; " class="Table5_B1"><p class="P14"><span class="T13">Jestem umiarkowanie pewien/<br/>pewna</span></p></td><td style="text-align:left;width:0.9431in; " class="Table5_B1"><p class="P14"><span class="T13">Jestem pewien/<br/>pewna</span></p></td><td style="text-align:left;width:1.2229in; " class="Table5_E1"><p class="P14"><span class="T13">Jestem zdecydowanie pewien/<br/></span><a id="_GoBack"/><span class="T13">pewna</span></p></td></tr><tr class="Table51"><td style="text-align:left;width:3.3868in; " class="Table5_A1"><ol><li><p class="P20" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">18.</span><span class="T9">Utrzymać prawidłowe </span><span class="T12">ciśnienie krwi</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9208in; " class="Table5_B2"><p class="P33">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.1813in; " class="Table5_B2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:0.9431in; " class="Table5_B2"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.2229in; " class="Table5_E2"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table51"><td style="text-align:left;width:3.3868in; " class="Table5_A1"><ol><li><p class="P20" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">19.</span><span class="T12">Stosować się do zaleconego sposobu leczenia</span><span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9208in; " class="Table5_B2"><p class="P33">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.1813in; " class="Table5_B2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:0.9431in; " class="Table5_B2"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.2229in; " class="Table5_E2"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table51"><td style="text-align:left;width:3.3868in; " class="Table5_A1"><ol><li><p class="P18" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">20.</span><span class="T12">Rozpoznać zmianę</span> swojego stanu zdrowia<span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9208in; " class="Table5_B2"><p class="P33">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.1813in; " class="Table5_B2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:0.9431in; " class="Table5_B2"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.2229in; " class="Table5_E2"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table51"><td style="text-align:left;width:3.3868in; " class="Table5_A1"><ol><li><p class="P18" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">21.</span><span class="T12">Ocenić zmianę</span> swojego ciśnienia krwi<span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9208in; " class="Table5_B2"><p class="P33">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.1813in; " class="Table5_B2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:0.9431in; " class="Table5_B2"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.2229in; " class="Table5_E2"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table51"><td style="text-align:left;width:3.3868in; " class="Table5_A1"><ol><li><p class="P18" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">22.</span><span class="T12">Podjąć działania</span> w celu osiągnięcia prawidłowego ciśnienia krwi<span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9208in; " class="Table5_B2"><p class="P33">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.1813in; " class="Table5_B2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:0.9431in; " class="Table5_B2"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.2229in; " class="Table5_E2"><p class="P14">4</p></td></tr><tr class="Table51"><td style="text-align:left;width:3.3868in; " class="Table5_A1"><ol><li><p class="P21" style="margin-left:0cm;"><span style="display:block;float:left;min-width:0.635cm;">23.</span><span class="T12">Ocenić</span>, na ile skuteczne są takie działania<span class="odfLiEnd"/> </p></li></ol></td><td style="text-align:left;width:0.9208in; " class="Table5_B2"><p class="P33">1</p></td><td style="text-align:left;width:1.1813in; " class="Table5_B2"><p class="P14">2</p></td><td style="text-align:left;width:0.9431in; " class="Table5_B2"><p class="P14">3</p></td><td style="text-align:left;width:1.2229in; " class="Table5_E2"><p class="P14">4</p></td></tr></table><p class="Standard"> </p>