SC-HI Thai V3

Translated by

Jom Suwanno, PhD, RN, FHEA

Associate Professor

Chair, Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing
Walailak University, School of Nursing
222 Thaiburi, Thasala District
Nakhon Si Thammarat, 80161
THAILAND

(Office)+66(0) 75 67 2101
(Mobile)+66(0) 96 647 1864
(Fax) +66(0) 75 67 2103
(E-mail) suwannoj@gmail.com
(E-mail) sjom@wu.ac.th

แบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

(Thai SC-HI V3.0)

คำตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ

ขอให้ท่านนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้ทำมาแล้ว เพื่อจัดการความดันโลหิตสูงของตนเอง ในช่วงหนึ่งเดือนนี้

หรือจนถึงขณะที่เรากำลังถามข้อคำถามกันอยู่นี้

ส่วนที่ 1 :

ข้อต่อไปนี้เป็นการดูแลตนเอง ที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เราอยากทราบว่า ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้ ท่านปฏิบัติสิ่งต่างๆ เหล่านี้บ่อยแค่ไหน?

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้

ทำบ้าง

ทำประจำ

ทำ

บางครั้ง

หรือทุกวัน

1.

ท่านไปตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาล

ตรงตามวันนัด ?

1

2

3

4

5

2.

ท่านกินยารักษาความดันโลหิตสูง ?

1

2

3

4

5

3.

ท่านทำจิตใจให้สบาย ไม่ทำให้ตัวเองเครียด หรือ

คิดมากเกิน ? (เช่น ทำกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน ทำบุญ สวดบูชา ฝึกสมาธิ ร่วมพิธีทางศาสนา ปรึกษาคนอื่น ทำใจให้ยอมรับ)

1

2

3

4

5

4.

ท่านออกแรงทำโน่นทำนี่อยู่เสมอ ไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง ? (เช่น ทำงานบ้าน ทำสวนครัว ทำงานไร่ ทำนา ทำสวน ทำงานที่ใช้แรง เดินไปไหนมาไหนหรือถีบจักรยานแทนขี่มอเตอร์ไซค์ เดินขึ้นบันไดแทนใช้ลิฟท์)

1

2

3

4

5

5.

ท่านกินยาทุกชนิดครบถ้วนตามแผนการรักษา

ตรงตามเวลา ไม่เคยขาดยา ?

1

2

3

4

5

6.

ท่านเลือกกินของที่ไม่เค็มเมื่อต้องไปกินอาหารนอกบ้าน กินร่วมกับคนอื่น หรือเมื่อไม่ได้ทำอาหารเอง ? (เช่น งานกินเลี้ยง งานบุญ กินที่บ้านคนอื่น ภัตาคาร ศูนย์อาหาร ร้านรถเข็น ร้านข้าวแกง ซื้อกับข้าวหรือแกงถุง)

1

2

3

4

5

7.

ท่านคอยระวังไม่ให้ตนเองเจ็บไข้ไม่สบาย (เช่น ป้องกันไม่ให้เป็นหวัด ฉีดวัคซีนป้องกันหวัดใหญ่ หมั่นล้างมือ)

1

2

3

4

5

8.

ท่านกินผัก ผลไม้ และธัญพืชหลากหลายชนิด ? (โดยเฉพาะ ผักใบ พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ผลไม้ไม่หวานมาก ผักผลไม้กากใยสูง ธัญพืชจำพวกเมล็ดถั่ว งา ข้าวโพด ลูกเดือย ข้าวกล้อง)

1

2

3

4

5

9.

ท่านพยายามเลิกสูบบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว

และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 2 :

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรสังเกตติดตามอาการ หรือสังเกตความเจ็บป่วยของตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เกิดขึ้น ดังนั้น เราอยากทราบว่า ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ บ่อยแค่ไหนที่ท่านได้ปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนี้

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้

ทำบ้าง

ทำประจำ

ทำ

บางครั้ง

หรือทุกวัน

10.

ท่านคอยสังเกตภาวะสุขภาพของตนเองว่าผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่?

1

2

3

4

5

11.

ท่านเอาใจใสไม่ละเลยเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง

ว่าความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าเดิม หรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น หรือสุขภาพแย่ลง

1

2

3

4

5

12.

ท่านวัดความดันโลหิตของตนเอง?

1

2

3

4

5

13.

ท่านคอยสังเกตตัวเอง ว่ามีอาการเหนื่อยง่ายบ้างหรือไม่ เมื่อออกแรงทำโน่นทำนี่ตามที่ทำอยู่เดิม ?

1

2

3

4

5

14.

ท่านคอยระวังอาการข้างเคียงจากยาลดความดัน

(เช่น อาการไอ วิงเวียน คลื่นไส้ หรืออาเจียน)

1

2

3

4

5

15.

ท่านคอยสังเกตอาการความดันกำเริบ รวมถึงอาการภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ บ้างหรือไม่ ? (เช่น อาการปวดหัว วิงเวียน หน้ามืด ตาพร่ามัว ใจสั่น อาการวูบ บวมที่เท้าหรือขา)

1

2

3

4

5

16.

ท่านชั่งน้ำหนักตัว และคอยสังเกตตัวเองว่าอ้วนขึ้น

หรือผอมลงกว่าเดิม ?

1

2

3

4

5

การจำแนกอาการ :

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวนมากที่คุมความดันโลหิตไม่ได้ หรือมีอาการกำเริบ

ดังนั้น เราอยากทราบว่า ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ ค่าความดันของท่านสูงขึ้นจากเดิมหรือไม่ หรือมีอาการกำเริบเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ? (เช่น มึน วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ปวดหัว หัวใจเต้นไม่ปกติ)

0. ไม่มี

1. มี

2. ไม่ทราบ

หากในช่วงหนึ่งเดือนนี้ ท่านคุมความดันโลหิตไม่ได้ หรือมีอาการกำเริบเกิดขึ้น...

(ขอให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่มีอาการ

ไม่รู้เลย

ไม่เร็ว

รู้ค่อนข้างเร็ว

รู้เร็วมาก

17.

..... ท่านใช้เวลาเร็วแค่ไหน กว่าจะนึกรู้ขึ้นได้ ว่าเป็นอาการของความดันกำเริบสูง?

ไม่มีอาการ

0

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 3 :

ข้อต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรทำเพื่อลดความดันโลหิต เราอยากทราบว่า เมื่อค่าความดันของท่านสูงขึ้นกว่าเดิม หรือมีอาการความดันกำเริบ ท่านได้พยายามมากน้อยแค่ไหนในการทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ?

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้ทำ

พยายาม

พยายาม

เลย

ทำบ้าง

อย่างมาก

18.

ท่านลดการเติมเกลือ หรือเครื่องปรุงเสริมรสเค็มลงในอาการที่กิน (เช่น ลดการเติมเกลือแกง น้ำปลา ซีอิ๊วขาว ผงปรุงรส ผงชูรส น้ำปลาร้า กะปิ ซอสเค็ม ของหมักดอง)

1

2

3

4

5

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้ทำ

พยายาม

พยายาม

เลย

ทำบ้าง

อย่างมาก

19.

ท่านกินยาลดความดันโลหิตอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม

1

2

3

4

5

20.

ท่านติดต่อขอคำแนะนำจากผู้รักษา (พยาบาล หรือหมอ) ไปโรงพยาบาล หรือคลินิกที่รักษาความดันโลหิตสูง

1

2

3

4

5

21.

ท่านจัดการลดความเครียด

1

2

3

4

5

22.

ท่านได้เล่าให้หมอผู้รักษาฟังบ้างหรือไม่ เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อไปตรวจรักษาครั้งถัดไป?

1

2

3

4

5

23.

ท่านลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ? (เช่น กาแฟ

น้ำชา น้ำอัดลมโคล่า)

1

2

3

4

5


ขอให้นึกถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ท่านพยายามทำในครั้งล่าสุดเมื่อมีความดันสูงขึ้น หรือมีอาการความดันกำเริบ...

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ฉันไม่ทำ

ไม่แน่นอน

ค่อนข้าง

แน่นอน

อะไรเลย

เลย

แน่นอน

เป็นที่สุด

24.

วิธีการต่างๆ ที่ท่านทำแล้วนั้น ได้ผลเป็นที่แน่นอนมากน้อยแค่ไหน ในการลดความดันหรือควบคุมความดัน?

0

1

2

3

4

5