SC-HI Thai V3

Translated by

Victoria Vaughan Dickson, PhD, RN, FAAN

Director, Pless Center for Research

NYU Rory Meyers College of Nursing
433 First Avenue
New York, NY 10010
p +1 212 998 5300
e vdickson@nyu.edu

แบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

(Thai SC-HI V3.0)

คำตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ

ขอให้ท่านนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้ทำมาแล้ว เพื่อจัดการความดันโลหิตสูงของตนเอง ในช่วงหนึ่งเดือนนี้

หรือจนถึงขณะที่เรากำลังถามข้อคำถามกันอยู่นี้

ส่วนที่ 1 :

ข้อต่อไปนี้เป็นการดูแลตนเอง ที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เราอยากทราบว่า ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้ ท่านปฏิบัติสิ่งต่างๆ เหล่านี้บ่อยแค่ไหน?

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้

ทำบ้าง

ทำประจำ

ทำ

บางครั้ง

หรือทุกวัน

1.

ท่านไปตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาล

ตรงตามวันนัด ?

1

2

3

4

5

2.

ท่านกินยารักษาความดันโลหิตสูง ?

1

2

3

4

5

3.

ท่านทำจิตใจให้สบาย ไม่ทำให้ตัวเองเครียด หรือ

คิดมากเกิน ? (เช่น ทำกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน ทำบุญ สวดบูชา ฝึกสมาธิ ร่วมพิธีทางศาสนา ปรึกษาคนอื่น ทำใจให้ยอมรับ)

1

2

3

4

5

4.

ท่านออกแรงทำโน่นทำนี่อยู่เสมอ ไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง ? (เช่น ทำงานบ้าน ทำสวนครัว ทำงานไร่ ทำนา ทำสวน ทำงานที่ใช้แรง เดินไปไหนมาไหนหรือถีบจักรยานแทนขี่มอเตอร์ไซค์ เดินขึ้นบันไดแทนใช้ลิฟท์)

1

2

3

4

5

5.

ท่านกินยาทุกชนิดครบถ้วนตามแผนการรักษา

ตรงตามเวลา ไม่เคยขาดยา ?

1

2

3

4

5

6.

ท่านเลือกกินของที่ไม่เค็มเมื่อต้องไปกินอาหารนอกบ้าน กินร่วมกับคนอื่น หรือเมื่อไม่ได้ทำอาหารเอง ? (เช่น งานกินเลี้ยง งานบุญ กินที่บ้านคนอื่น ภัตาคาร ศูนย์อาหาร ร้านรถเข็น ร้านข้าวแกง ซื้อกับข้าวหรือแกงถุง)

1

2

3

4

5

7.

ท่านคอยระวังไม่ให้ตนเองเจ็บไข้ไม่สบาย (เช่น ป้องกันไม่ให้เป็นหวัด ฉีดวัคซีนป้องกันหวัดใหญ่ หมั่นล้างมือ)

1

2

3

4

5

8.

ท่านกินผัก ผลไม้ และธัญพืชหลากหลายชนิด ? (โดยเฉพาะ ผักใบ พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ผลไม้ไม่หวานมาก ผักผลไม้กากใยสูง ธัญพืชจำพวกเมล็ดถั่ว งา ข้าวโพด ลูกเดือย ข้าวกล้อง)

1

2

3

4

5

9.

ท่านพยายามเลิกสูบบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว

และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 2 :

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรสังเกตติดตามอาการ หรือสังเกตความเจ็บป่วยของตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เกิดขึ้น ดังนั้น เราอยากทราบว่า ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ บ่อยแค่ไหนที่ท่านได้ปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนี้

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้

ทำบ้าง

ทำประจำ

ทำ

บางครั้ง

หรือทุกวัน

10.

ท่านคอยสังเกตภาวะสุขภาพของตนเองว่าผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่?

1

2

3

4

5

11.

ท่านเอาใจใสไม่ละเลยเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง

ว่าความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าเดิม หรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น หรือสุขภาพแย่ลง

1

2

3

4

5

12.

ท่านวัดความดันโลหิตของตนเอง?

1

2

3

4

5

13.

ท่านคอยสังเกตตัวเอง ว่ามีอาการเหนื่อยง่ายบ้างหรือไม่ เมื่อออกแรงทำโน่นทำนี่ตามที่ทำอยู่เดิม ?

1

2

3

4

5

14.

ท่านคอยระวังอาการข้างเคียงจากยาลดความดัน

(เช่น อาการไอ วิงเวียน คลื่นไส้ หรืออาเจียน)

1

2

3

4

5

15.

ท่านคอยสังเกตอาการความดันกำเริบ รวมถึงอาการภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ บ้างหรือไม่ ? (เช่น อาการปวดหัว วิงเวียน หน้ามืด ตาพร่ามัว ใจสั่น อาการวูบ บวมที่เท้าหรือขา)

1

2

3

4

5

16.

ท่านชั่งน้ำหนักตัว และคอยสังเกตตัวเองว่าอ้วนขึ้น

หรือผอมลงกว่าเดิม ?

1

2

3

4

5

การจำแนกอาการ :

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวนมากที่คุมความดันโลหิตไม่ได้ หรือมีอาการกำเริบ

ดังนั้น เราอยากทราบว่า ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ ค่าความดันของท่านสูงขึ้นจากเดิมหรือไม่ หรือมีอาการกำเริบเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ? (เช่น มึน วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ปวดหัว หัวใจเต้นไม่ปกติ)

0. ไม่มี

1. มี

2. ไม่ทราบ

หากในช่วงหนึ่งเดือนนี้ ท่านคุมความดันโลหิตไม่ได้ หรือมีอาการกำเริบเกิดขึ้น...

(ขอให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่มีอาการ

ไม่รู้เลย

ไม่เร็ว

รู้ค่อนข้างเร็ว

รู้เร็วมาก

17.

..... ท่านใช้เวลาเร็วแค่ไหน กว่าจะนึกรู้ขึ้นได้ ว่าเป็นอาการของความดันกำเริบสูง?

ไม่มีอาการ

0

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 3 :

ข้อต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรทำเพื่อลดความดันโลหิต เราอยากทราบว่า เมื่อค่าความดันของท่านสูงขึ้นกว่าเดิม หรือมีอาการความดันกำเริบ ท่านได้พยายามมากน้อยแค่ไหนในการทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ?

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้ทำ

พยายาม

พยายาม

เลย

ทำบ้าง

อย่างมาก

18.

ท่านลดการเติมเกลือ หรือเครื่องปรุงเสริมรสเค็มลงในอาการที่กิน (เช่น ลดการเติมเกลือแกง น้ำปลา ซีอิ๊วขาว ผงปรุงรส ผงชูรส น้ำปลาร้า กะปิ ซอสเค็ม ของหมักดอง)

1

2

3

4

5

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ไม่ได้ทำ

พยายาม

พยายาม

เลย

ทำบ้าง

อย่างมาก

19.

ท่านกินยาลดความดันโลหิตอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม

1

2

3

4

5

20.

ท่านติดต่อขอคำแนะนำจากผู้รักษา (พยาบาล หรือหมอ) ไปโรงพยาบาล หรือคลินิกที่รักษาความดันโลหิตสูง

1

2

3

4

5

21.

ท่านจัดการลดความเครียด

1

2

3

4

5

22.

ท่านได้เล่าให้หมอผู้รักษาฟังบ้างหรือไม่ เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อไปตรวจรักษาครั้งถัดไป?

1

2

3

4

5

23.

ท่านลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ? (เช่น กาแฟ

น้ำชา น้ำอัดลมโคล่า)

1

2

3

4

5


ขอให้นึกถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ท่านพยายามทำในครั้งล่าสุดเมื่อมีความดันสูงขึ้น หรือมีอาการความดันกำเริบ...

(ขอให้ท่านเลือกคำตอบเพียงหนึ่งข้อ)

ฉันไม่ทำ

ไม่แน่นอน

ค่อนข้าง

แน่นอน

อะไรเลย

เลย

แน่นอน

เป็นที่สุด

24.

วิธีการต่างๆ ที่ท่านทำแล้วนั้น ได้ผลเป็นที่แน่นอนมากน้อยแค่ไหน ในการลดความดันหรือควบคุมความดัน?

0

1

2

3

4

5