CC-SCHFI Albanian (shqiptar)

Translated by

Ercole Vellone, PhD, RN, FESC

Associate Professor in Nursing Science

Department of Biomedicine and Prevention
University of Rome “Tor Vergata”,
Via Montpellier, 1 – 00133 Rome, Italy
Phone + 39 06 72596802
Fax + 39 0672596961
Mobile + 393387491811
Skype: ercole.vellone
email: ercole.vellone@uniroma2.it

CAREGIVER CONTRIBUTION TO SELF-CARE OF HEART FAILURE INDEX

INDEKSI I KONTRIBUTIT TË MJEKUT NDAJ VETËKUJDESIT TE INSUFICENZËS KARDIAKE

Të gjitha përgjigjet janë konfidenciale.

 

Me mirësjellje  ju kërkojmë të mendoni për kujdesin që keni dhënë personit me probleme insuficenze kardiaka  në muajin e fundit. Nuk ka përgjigje të drejtë ose të gabuar.

 

Sa shpesh ju i rekomandoni personit që ju kujdeseni për gjërat e mëposhtme?
(Ose, sa shpesh i bëni këto aktivitete sepse personi që ju kujdeseni për të nuk është në gjendje për ti bërë ato).SEKSIONI A:

 

 

Asnjëherë ose rrallë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë ose përditë

1.       Kontrollon peshën?

1

2

3

4

2.      Kontrollon  për ënjtje të kyceve këmbëve?

1

2

3

4

3.      Për tu përpjekur për të shmangur një sëmundje (p.sh.gripin, për të shmangur të sëmurët)?

1

2

3

4

4.      Për të bërë ndonjë aktivitet fizik?

1

2

3

4

5.      Për të lënë takim me mjekun ose infermieren?

1

2

3

4

6.      Për të ngrënë një dietë të ulët me  kripë?

1

2

3

4

7.      Për të bërë ushtrime për rreth 30 minuta?

1

2

3

4

8.      Për të mos harruar të marrë ilaçet?

1

2

3

4

9.      Për ti kërkuar të hajë gjëra me nivel të ulët të kripës kur hani  jashtë ose jeni të ftuar te të tjerët?

1

2

3

4

10. Për të përdorur një sistem (Kuti Ilaçesh, lajmërues) për tju ndihmuar për të kujtuar ilaçet e tij?

1

2

3

4


 
SEKSIONI B:
Shumë pacientë kanë simptoma të insuficenzës kardiake. Probleme me frymëmarrjen dhe ënjtje të kyçit të këmbës janë simptomat e zakonshme të insuficenzës kardiake..

Në muajin e fundit, personi që ju kujdeseni a ka patur vështirësi në frymëmarrje apo ënjtje të kyçit të këmbës? Rretho një.
0) Jo
1) Po

11. Nëse personi që ju kujdeseni për të ka vështirësi në frymëmarrje apo ënjtje të kyçit të këmbës në muajin e fundit

 

(rretho një  numër)

 

Nuk i ka pasur këto

unë nuk i vura re

Jo shpejt

Deridiku shpejt

Shpejt

Shumë shpejt

Sa shpejt e keni njohur atë si një simptomë të atakut kardiak?

N/A

0

1

2

3

4

 

 

Nëse personi që ju kujdeseni për të kishte vështirësi në frymëmarrje apo ënjtje të kyçit të këmbës, sa të ngjarë që ju ti rekomandoni që të (ose  të bëni) një nga këto trajtime?

 

 

(qarko një nga numrat për çdo mundësi)

 

Nuk ka gjasa

Ka pak gjasa

Ka gjasa

Ka shumë gjasa

11. Për të reduktuar kripën në dietë

1

2

3

4

12. Për të reduktuar marrjen e lëngjeve

1

2

3

4

13. Për të marrë një tabletë dierutike

1

2

3

4

14. Për të thirrur mjekun ose infermieren për mbikqyrje

1

2

3

4

 

15. Mendoni për një trajtim që ju provuar herën e fundit te  personi që ju kujdeseni i cili ka pasur vështirësi në frymëmarrje apo ënjtje të kyçit të këmbës,

 

 (rretho një numër)

 

Nuk kam provuar asgjë

Nuk jam i sigurt

Pak  i sigurt

I sigurt

Shumë i sigurt

Sa i sigurt ishit  ju se trajtimi ju ka ndihmuar ose nuk ka ndihmuar?

0

1

2

3

4

 

 

SEKSIONI C:

Duke iu referuar personit që ju kujdeseni për të, në përgjithësi, sa besim keni se ju mund :

 

Nuk kam besim

Pak besim

Shumë besim

Tejet i sigurt

16. bëni ai / ajo mos ketë simptoma insuficenzës kardiake.?

1

2

3

4

17. Të ndiqni këshillat e dhëna për trajtim?

1

2

3

4

18. Të vlerësoni rëndësinë e simptomave?

1

2

3

4

19. njihni ndryshimet në kur ato ndodhin në shëndetin e tij/ e saj gjatë trajtimit?

1

2

3

4

20. Të bëni diçka që do të lehtësojë simptomat e tij / saj?

1

2

3

4

21. Të vlerësoni se sa mirë funksionon një trajtim?

1

2

3

4