CC-SCHFI (Thai)

Translated by

Nittaya Srisuk and Nutchanat Wichit

Faculty of Nursing, Suratthani Rajabhat University, 272 Moo 9, Khuntale, Muang,
Suratthani Province, Thailand, 84100.
tel: +(66) 77 913 333
email: nittayasrisuk1981@gmail.com

 

การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวของผู้ดูแล

คำตอบทั้งหมดจะเก็บรักษาเป็นความลับ

 

ข้าพเจ้าขอให้ท่านนึกการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา

คำตอบของท่านไม่มีถูกหรือผิด

ท่านได้แนะนำบุคคลที่ท่านดูแลในสิ่งต่างๆ เหล่านี้บ่อยเพียงใด (หรือท่านทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้แทนเนื่องจากบุคคลที่ท่านดูแลไม่สามารถทำได้บ่อยเพียงใด)

ส่วนที่ 1:

 

 

ไม่เคยเลย หรือแทบจะไม่เคยเลย

บางครั้ง

บ่อยครั้ง

เป็นประจำหรือทุกวัน

1.         ให้ชั่งน้ำหนัก

1

2

3

4

2.         ให้ตรวจดูอาการบวมบริเวณข้อเท้า

1

2

3

4

3.         ให้พยายามหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ป่วยคนอื่น

1

2

3

4

4.         ให้มีกิจกรรมการออกแรงทางกาย

1

2

3

4

5.         ให้ไปตรวจตามที่หมอ หรือ พยาบาลนัด

1

2

3

4

6.         ให้รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ

1

2

3

4

7.         ให้ออกกำลังกายเป็นระยะเวลา 30 นาที

1

2

3

4

8.         ไม่ลืมรับประทานยา

1

2

3

4

9.         ให้เลือกรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือออกไปเยี่ยมเยียนผู้อื่น

1

2

3

4

10.      ให้ใช้ระบบเตือนความจำ (กล่องยา เครื่องเตือนความจำ) เพื่อช่วยให้นึกถึงการรับประทานยา

1

2

3

4

 

ส่วนที่ 2:

ผู้ป่วยจะแสดงอาการเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลว  เช่นปัญหาการหายใจลำบาก และการบวมบริเวณข้อเท้าซึ่งเป็นอาการโดยทั่วไปของภาวะหัวใจล้มเหลว   

ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา บุคคลที่ท่านดูแลมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจลำบาก หรือมีอาการบวมบริเวณข้อเท้าหรือไม่

(ให้เลือกวงกลมเพียง 1 คำตอบ)

0)       ไม่มี

1)        มี

11. หากบุคคลที่ท่านดูแลมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจลำบาก หรือมีอาการบวมบริเวณข้อเท้าในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา (ให้เลือกวงกลมเพียง 1 คำตอบ)

 

 

ไม่เคยมี

ไม่รู้เลย

ไม่เร็ว

ค่อนข้างเร็ว

เร็ว

เร็วมาก

ท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะรู้ว่าเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

 

N/A

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

หากบุคคลที่ท่านดูแลมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจลำบาก หรือมีอาการบวมบริเวณข้อเท้า ท่านได้แนะนำวิธีการรักษาเหล่านี้บ่อยเพียงใด (ให้เลือกวงกลมเพียง 1 คำตอบของแต่ละวิธีการรักษา)

 

 

ไม่เคยเลย

บางครั้ง

บ่อย

สม่ำเสมอ

12.ให้ลดปริมาณเกลือในอาหาร

1

2

3

4

13.ให้ลดปริมาณการดื่มน้ำและของเหลว                  

1

2

3

4

14.ให้รับประทานยาขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น

1

2

3

4

15.ให้ติดต่อพยาบาลหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

1

2

3

4

 

 
 

16.ให้ท่านนึกถึงวิธีการรักษาที่ท่านใช้ครั้งล่าสุดกับผู้ป่วยในความดูแลของท่านเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจลำบาก หรือมีอาการบวมบริเวณข้อเท้า   (ให้เลือกวงกลมเพียง 1 คำตอบ)

 

 

 

ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างมั่นใจ

มั่นใจ

มั่นใจมาก

ท่านมั่นใจแค่ไหนว่าวิธีการรักษานั้นช่วยได้หรือช่วยไม่ได้

      0

 

       1

2

3

4

 

ส่วนที่ 3:

โดยทั่วไปแล้วท่านมั่นใจแค่ไหนว่าท่านสามารถช่วยเหลือบุคคลที่ท่านดูแลได้

 

ไม่มั่นใจ

ค่อนข้างมั่นใจ

มั่นใจมาก

มั่นใจที่สุด

17.ช่วยให้เขา/เธอไม่มีอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

1

2

3

4

18.ช่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อแนะนำการรักษา

1

2

3

4

19.ประเมินการแสดงอาการที่สำคัญๆได้

1

2

3

4

20.รู้ทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพที่ของเขา/เธอที่เกิดขึ้น

1

2

3

4

21.ปฏิบัติบางอย่างเพื่อช่วยบรรเทาอาการของเขา/เธอ

1

2

3

4

22.ประเมินผลวิธีการรักษาว่าช่วยได้หรือไม่

1

2

3

4