SCHFI Mongolian v7.2

Translated by

Togoobaatar Ganchimeg, MD, PhD.

Assistant Professor

Department of Global Health Nursing
Faculty of Medicine, University of Tsukuba
1-1-1 Tennoudai Tsukuba Ibaraki, 305-8571
tel:81-298-53-3425 81-90-98219264

email: ganchimeg-t@md.tsukuba.ac.jp; ganchimeg.tb@gmail.com

ЗҮРХНИЙ ДУТАГДАЛТАЙ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ӨӨРИЙН

ХЯНАЛТ-СУВИЛГААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Бүх хариултын нууцлалыг хадгална.

Танд сүүлийн нэг сарын хугацаанд илэрч байсан зовиур, шинж тэмдгийнхээ талаар бодож энэхүү асуумжийг бөглөнө үү.

А хэсэг :

Зүрхний дутагдалтай хүмүүс өөрийн эрүүл мэндээ анхаарч хийдэг дадал зуршлуудыг дор жагсаав.

Та дараах зүйлүүдийг хэр их хийдэг вэ?

Огт

хийдэггүй

Заримдаа
хийдэг

Байнга

хийдэг

1.

Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх дадал зуршлуудыг

хийдэг үү? (гараа угаах гм)

1

2

3

4

5

2.

Дасгал хөдөлгөөн хийдэг үү? (хурдан алхах, шатаар өгсөх гм)

1

2

3

4

5

3.

Давс багатай хоол хүнс хэрэглэдэг үү?

1

2

3

4

5

4.

Эмчийн заасан хугацаанд үзлэг шинжилгээндээ тогтмол хамрагддаг уу ?

1

2

3

4

5

5.

Эмчийн зааврын дагуу эмийн тунг алдалгүйгээр уудаг уу?

1

2

3

4

5

6.

Гадуур хооллохдоо давс багатай зүйлс сонгон/захиалж иддэг үү?

1

2

3

4

5

7.

Жил бүр томуугийн вакцин хийлгэдэг үү?

1

2

3

4

5

8.

Хамаатан садан, найз нөхдийндөө зочлох үедээ давс багатай хоол идэх ёстойгоо хэлдэг үү?

1

2

3

4

5

9.

Эмээ уухаа мартахгүйн тулд ямар нэгэн арга хэрэгсэл ашигладаг уу?

1

2

3

4

5

10.

Ууж байгаа эмийнхээ талаар эмчээсээ лавлан асуудаг уу?

1

2

3

4

5

Б хэсэг :

Зүрхний дутагдалтай хүмүүсийн байнга ажиглан хянадаг зовиур, шинж тэмдгүүдийг дор жагсаав.

Та дараах зүйлүүдийг хэр их хийдэг вэ?

Огт

хийдэггүй

Заримдаа
хийдэг

Байнга

хийдэг

11. Өдөр бүр жингээ үзэж хянадаг уу?

1

2

3

4

5

12. Эрүүл мэнд болон сэтгэлзүйн зовиурын өөрчлөлтүүдийг анзаарч анхаардаг уу?

1

2

3

4

5

13. Эмийн гаж нөлөө илэрч байгаа эсэхийг анзаардаг уу?

1

2

3

4

5

14. Хэвийн буюу өдөр тутмын хөдөлгөөн хийхэд ердийнхөөс илүү ядарч байгаа эсэхээ анзаардаг уу?

1

2

3

4

5

15. Биеийн байдал болон эмчилгээ сувилгааны явцынхаа талаар эмч, сувилагчаас асуудаг уу?

1

2

3

4

5

16. Шинж тэмдгүүдийг анхааралтай ажиглан хянадаг уу?

1

2

3

4

5

17. Шагайгаа хавагнасан эсэхийг шалгадаг уу?

1

2

3

4

5

18. Усанд орох, хувцасаа өмсөх гэх мэт хөдөлгөөн хийхдээ амьсгаадаж байгаа эсэхээ ажигладаг уу?

1

2

3

4

5

19. Шинж тэмдгүүдийн талаар тэмдэглэл хөтөлдөг үү?

1

2

3

4

5

Сүүлд танд илэрсэн шинж тэмдгийн талаар бодож

(нэг хариултыг дугуйлна уу)

Шинж тэмдэг илрээгүй

Би шинж тэмдгийг анзаараагүй

Удаан анзаарсан

У далгүй анзаарсан

Хурдан анзаарсан

20. Шинж тэмдэг илэрснийг та хэр хурдан анзаарсан бэ?

Илрээгүй

0

1

2

3

4

5

21. Тухайн шинж тэмдэг нь зүрхний дутагдлын улмаас үүссэн гэдгийг та хэр хурдан мэдсэн бэ?

Илрээгүй

0

1

2

3

4

5

С хэсэг:

Зүрхний дутагдалтай хүмүүс шинж тэмдгүүдээ хянахад ашигладаг дадал зуршлуудыг дор жагсаав.

Та шинж тэмдэг илрэх үед эдгээрээс аль нэгийг нь хэрэглэх магадлал хэр их вэ?

(асуулт бүрд нэг хариултыг дугуйлна уу)

Үгүй

Магадгүй

Тийм

22. Тухайн өдрийнхөө давсны хэрэглээгээ улам багасгах уу?

1

2

3

4

5

23. Уух шингэний хэрэглээгээ багасгах уу?

1

2

3

4

5

24. Эмээ уух уу?

1

2

3

4

5

25. Эмч, сувилагчтайгаа холбогдож заавар зөвлөгөө авах уу?

1

2

3

4

5

26. Гэр бүлийн гишүүн эсвэл найзаасаа зөвлөгөө авах уу?

1

2

3

4

5

27. Танд яагаад шинж тэмдэг илэрч байгааг олж мэдэхийг оролдох уу?

1

2

3

4

5

28. Биеийн байдлаа дээрдэх хүртлээ хөдөлгөөнөө хязгаарлах уу?

1

2

3

4

5

С үүлд илэрсэн шинж тэмдгүүдийн үед хийсэн эмчилгээний талаар бодож …

(нэг хариултыг дугуйлна уу)

Би юу ч хийгээгүй

Мэдэхгүй, илтгэлтэй биш байна

Тийм байх, бага зэрэг илтгэлтэй байна

Тийм, итгэлтэй байна

29. Хийсэн эмчилгээнд таны биеийн байдал дээрдсэн үү?

0

1

2

3

4

5

Д хэсэг :

Ерөнхийдөө, та дараах зүйлсийг хийж чадна гэдэгтээ өөртөө хэр итгэлтэй байна вэ?

(асуулт бүрд нэг хариултыг дугуйлна уу)

Өөртөө итгэлгүй байна

Өөртөө бага зэрэг итгэлтэй байна

Өөртөө туйлын итгэлтэй байна

30. Өөрийн биеийг тогтвортой, шинж тэмдэггүй байлгаж чадна

1

2

3

4

5

31. Танд өгсөн эмчилгээний төлөвлөгөө, зааврыг дагаж мөрдөнө

1

2

3

4

5

32. Хэцүү байсан ч эмчилгээнийхээ төлөвлөгөө, зааврыг тууштай дагаж мөрдөнө

1

2

3

4

5

33. Биеийн байдлаа тогтмол ажиглаж, хянана

1

2

3

4

5

34. Хэцүү байсан ч биеийн байдлаа тогтмол тууштай ажиглаж хянана

1

2

3

4

5

35. Эрүүл мэнддээ өөрчлөлт гарахад анзаарч таньж мэднэ

1

2

3

4

5

36. Өөрт илэрч буй шинж тэмдгүүдийнхээ чухал ноцтой эсэхийг үнэлж чадна

1

2

3

4

5

37. Шинж тэмдгүүдээ багасгах ямар нэгэн арга хэмжээ авна

1

2

3

4

5

38. Хэцүү байсан ч гэсэн шинж тэмдгүүдээ багасгах, эмчлэх аргыг тууштай эрэлхийлнэ

1

2

3

4

5

39. Шинж тэмдгээ багасгахад хэрэглэж байгаа арга нь хэр үр дүнтэй байгааг үнэлнэ

1

2

3

4

5

АСУУМЖИНД ХАРИУЛСАН ТАНД БАЯРЛАЛАА