SCCOPD Turkish

Translated by

Professor Mağfiret KAŞIKÇI

Atatürk University, Dean of Nursing Faculty
25240 – Erzurum
Tel/Fax: 0442 2311448

<p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI ÖZ- BAKIM ÖLÇEĞİ </strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>(ÖBÖ-KOAH)</strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>BÖLÜM A</strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kronik akciğer hastalığı olanların sağlığını ve iyiliğini sürdürmek için<!-- [et_pb_line_break_holder] --> yapması gereken davranışlar aşağıdaki listede verilmiştir.<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Lütfen aşağıdaki davranışları ne sıklıkla gerçekleştirdiğinizi belirtiniz.<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="616"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="418" colspan="3" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> ASLA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> NADİREN<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BAZEN<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> SIKLIKLA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> HER ZAMAN<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Soğuk algınlığı olan veya gripli olan kişilerden uzak<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dururum.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Birinin sigara içtiği odadan / yerden uzaklaşırım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Sprey, boya, çözücü ve tozla temastan kaçınırım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Öksürerek ve derin nefes alarak akciğerlerimi temizlerim.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Günlük aktivitelerim yaparken dinlenmek için kısa molalar<!-- [et_pb_line_break_holder] --> veririm<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 6<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Nefesimi düzenlemek için karın solunumu veya büzük dudak<!-- [et_pb_line_break_holder] --> solunum yaparım.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 7<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Düzenli egzersiz yaparım (yürüyüş, bisiklete binme, yüzme<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vb.)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 8<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Haftada en az 3 defa kol egzersiz yaparım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 9<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Haftada en az bir defa başkalarıyla sosyal aktivite yaparım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 10<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Her yıl grip aşısı olurum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 11<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="245" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Doktorumun önerdiği şekilde ilaçlarımı alırım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="135" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> İLAÇ KULLANMIYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 12<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Dışarıda yürüdüğümde ve hava soğuk olduğunda ağzımı/burnumu<!-- [et_pb_line_break_holder] --> örterek korurum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 13<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="380" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kronik akciğer rahatsızlığım konusunda düzenli olarak<!-- [et_pb_line_break_holder] --> kontrollerimi yaptırırım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="40"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr height="0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="37"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="235"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="147"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="39"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="39"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="39"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="39"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="39"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><br clear="all"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>BÖLÜM B</strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kronik akciğer hastalığı olanların hastalığını kontrol altına almak için<!-- [et_pb_line_break_holder] --> yapabilecekleri davranışlar aşağıdaki listede verilmiştir.<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Aşağıdaki listede verilen davranışları ne sıklıkla yaptığınızı belirtiniz:<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="614"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="307" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BÖYLE BİR SORUNUM YOK<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> ASLA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> NADİREN<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BAZEN<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> SIKLIKLA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> HER ZAMAN<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Balgam miktarındaki artış olup olmadığını kontrol<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Balgamımın renginde bir değişiklik olup olmadığını<!-- [et_pb_line_break_holder] --> kontrol ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Öksürükte artış olup olmadığını kontrol ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Nefes darlığında veya ıslık sesinde artış olup<!-- [et_pb_line_break_holder] --> olmadığını kontrol ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Geceleri nefes darlığı ile uyanıp uyanmadığımı kontrol<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 6<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Nefes darlığı nedeniyle uyumakta zorluk çekip<!-- [et_pb_line_break_holder] --> çekmediğimi kontrol ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 7<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Bir şey yaptığımda normalden daha fazla yorulup<!-- [et_pb_line_break_holder] --> yorulmadığımı kontrol ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 8<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="279" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Solunum ilaçlarımı aldıktan sonra çarpıntı, titreme,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> uykusuzluk, ağız kuruluğu ve idrara çıkma zorluğum olup<!-- [et_pb_line_break_holder] --> olmadığını kontrol ederim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="90" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> İNHALER İLAÇ KULLANMIYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="47"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="43"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="42"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="46"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD = BENİM İÇİN GEÇERLİ DEĞİL<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 9. Kronik akciğer hastalığı olan bireylerin hastalık veya hastalığın<!-- [et_pb_line_break_holder] --> tedavisine bağlı şikâyetleri olabilir. Hastalığınıza bağlı en son şikâyeti<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ne kadar sürede fark ettiniz?<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="616"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="109" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> HİÇ SEMPTOMUM OLMADI<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="89" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BELİRTİYİ FARK ETMEDİM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="86" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> HIZLI DEĞİL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="82" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="86" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BİRAZ HIZLI<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="82" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="81" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> ÇOK HIZLI<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="109" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="89" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 0<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="86" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="82" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="86" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="82" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="81" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD = BENİM İÇİN GEÇERLİ DEĞİL<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong></strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <br clear="all"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --></strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong></strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong></strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>BÖLÜM C</strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kronik akciğer hastalığı olan bireylerin semptomlarını yönetmek için<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sergiledikleri davranışlar aşağıda listelenmiştir. Belirtileri fark<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ettiğinizde aşağıdaki davranışlardan birini yapma ihtimalinizi belirtiniz.<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="615"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="389" colspan="3" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> MÜMKÜN DEĞİL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> SANKİ BİRAZ<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BÜYÜK İHTİMALLE<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="226" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kronik akciğer hastalığım için kullandığım ilaçlarla bir<!-- [et_pb_line_break_holder] --> sorun olursa hemşire/doktora danışırım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="135" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> İLAÇ KULLANMIYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="361" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Birkaç günden fazla süren herhangi bir sağlık sorunum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> olursa hemşire/doktora giderim<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="361" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Nefes darlığım artarsa hemşire/doktorla konuşurum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="226" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Öksürüğüm artarsa hemşire/doktorla konuşurum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="135" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="226" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Balgamda renk değişikliği olursa hemşire/doktorla konuşurum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="135" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 6.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="226" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Balgam miktarı artarsa hemşire/doktorla konuşurum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="135" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 7.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="226" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> İnhaler ilaçlarıma bağlı yan etkiler olursa<!-- [et_pb_line_break_holder] --> hemşire/doktorla konuşurum (örn. titreme, uykusuzluk, ağız<!-- [et_pb_line_break_holder] --> kuruluğu, idrara çıkma zorluğu)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="135"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> İNHALER İLAÇ KULLANMIYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 8.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="226" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Hastalığımın belirtileri kötüleştiğinde, doktorun yapmamı<!-- [et_pb_line_break_holder] --> söylediği şekilde ilaç tedavimde değişiklikler yaparım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> (örneğin, kortizon ve/veya antibiyotik alırım)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="135"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> İLAÇ KULLANMIYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 9.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="361" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Ev işlerimi nefesim daraldığında oturarak yaparım<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 10.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="361" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Duş alırken veya küvet banyosu yaparken nefesim daralırsa,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> bir sandalyeye oturur veya başka bir desteğe otururum<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="52"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="38"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="45"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BGD = BENİM İÇİN GEÇERLİ DEĞİL<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <br clear="all"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --></strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong></strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong></strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>ÖZ-BAKIM- ÖZ-ETKİLİLİK</strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Aşağıda listede verilen hareketleri yapabilme yeteneğinize ilişkin ne kadar<!-- [et_pb_line_break_holder] --> güven içinde olduğunuzu belirtiniz.<!-- [et_pb_line_break_holder] --></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="628"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="376" colspan="2" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> GÜVENMİYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> BİRAZ GÜVENİYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> ÇOK GÜVENİYORUM<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="348" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kronik akciğer hastalığımın belirtilerinin başlamasını<!-- [et_pb_line_break_holder] --> önleyebileceğime<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="348" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Zor olsa bile verilen iyileştirici tedavi önerilere<!-- [et_pb_line_break_holder] --> uyabileceğime<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="348" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Her zaman kolay olmasa bile şikâyetlerimi kontrol<!-- [et_pb_line_break_holder] --> edebileceğime<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="348" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Zor olsa da verilen talimatlar doğrultusunda ilaçları doğru<!-- [et_pb_line_break_holder] --> şekilde alabileceğime<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="348" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kronik akciğer hastalığının belirtilerinin kötüleştiğini<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fark edebileceğime<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 6<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="348" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Zor olsa bile şikâyetleri hafifletmek için bir şeyler<!-- [et_pb_line_break_holder] --> yapabileceğime<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="28" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 7<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="348" valign="top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Şikâyetleri hafifletmek için yaptıklarımın etkili olup<!-- [et_pb_line_break_holder] --> olmadığını değerlendirebileceğime<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 1<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 4<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width="50"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] -->