Patient Version Self-Care of Chronic Illness Inventory V4c (Turkish)

Translated By

Şenay Takmak, PhD
Assistant professor in Nursing Science
Department of Nursing, Faculty of Health Science
Kütahya Health Science Universıty,
Centre, 43020 Kütahya, Türkiye
Phone: +90 274 260 00 43
Fax: +90 274 265 21 91
Mobile: +90 505 281 84 95
Email: senay.takmak@ksbu.edu.tr

Yeliz Karaçar
Research Assistan in Psychiatric Nursing
Department of Psychiatric Nursing
Faculty of Nursing, Akdeniz University
Konyaaltı, 07070 Antalya, Türkiye
Phone: +90 242 226 13 58
Mobile: +90 506 743 28 11
Fax: +90 242 310 15 11
Email: yelizkaracar@gmail.com / yelizkaracar@akdeniz.edu.tr

 

 

KRONİK HASTALIK ÖZ-BAKIM ÖLÇEĞİ v.4c

Tüm cevaplar gizli tutulacaktır.

 

Bu anketi doldururken son bir ay içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün.

 

BÖLÜM A: ÖZ BAKIMI SÜRDÜRME ÖLÇEĞİ

Aşağıda kronik hastalığı olan kişilerin yaygın olarak yapabileceği kendi kendine yardım davranışları listelenmiştir. Aşağıdakileri ne sıklıkla yaparsınız?

 

Asla

Nadiren

Bazen

Sık sık

Her zaman

1.     Yeterince uyuduğundan emin olmak

1

2

3

4

5

2.     Hasta olmaktan kaçınmaya çalışmak (örn. grip aşısı olmak, ellerinizi yıkamak gibi)

1

2

3

4

5

3.     Fiziksel aktivite yapmak (örn. tempolu yürüyüş yapma, merdivenleri kullanma)

1

2

3

4

5

4.     Özel gıdalar tüketme veya belirli gıdalardan kaçınmak

1

2

3

4

5

5.     Rutin veya düzenli sağlık bakımı için randevuları takip etmek

1

2

3

4

5

6.     Reçeteli ilaçları bir doz bile atlamadan almak

1

2

3

4

5

7.     Stresi azaltmak için bir şeyler yapmak (örneğin, bilinçli farkındalık-mindfulnes, yoga yapmak, müzik dinlemek)

1

2

3

4

5

 

BÖLÜM B: ÖZ BAKIMI İZLEME ÖLÇEĞİ

Aşağıda kronik hastalığı olan kişilerin izlediği yaygın şeyler listelenmiştir. Aşağıdakileri ne sıklıkla yaparsınız?

 

 

 

Asla

Nadiren

Bazen

Sık sık

Her zaman

8.     Sağlık durumunuzu izlemek

1

2

3

4

5

9.     İlaçların yan etkilerini izlemek

1

2

3

4

5

10.  Kendinizi nasıl hissettiğinizle ilgili değişikliklere dikkat etmek

1

2

3

4

5

11.  Günlük aktivitelerinizi yaparken normalden daha fazla yorulup yorulmadığınızı izlemek

1

2

3

4

5

12.  Semptomları (hastalık belirtileri) izlemek

1

2

3

4

5

 

 

 

 

13.  Birçok hasta sağlık durumu veya bunun için aldıkları tedaviye bağlı semptomlara (hastalık belirtilerine) sahiptir. En son bir semptom (hastalık belirtileri) yaşadığınızda, bunun sağlık durumunuzla ilgili bir belirti olduğunu ne kadar hızlı fark ettiniz?

           Hiç semptom yaşamadım. Bu kutuyu işaretlerseniz aşağıdaki Bölüm C'ye geçin.

                 Bir semptom yaşadım ancak bunun sağlık durumumla ilgili bir belirti olduğunu fark etmedim

                 Bir semptom yaşadım ve bunun sağlık durumumla ilgili bir belirti olduğunu fark ettim (Birini işaretleyin)

o   Hızlı değil

o   Biraz hızlı

o   Orta derecede hızlı

o   Oldukça hızlı

o   Çok hızlı

 

BÖLÜM C: ÖZ BAKIMI YÖNETME ÖLÇEĞİ

 

Aşağıda kronik hastalığı olan kişilerin semptomlarını (hastalık belirtileri) kontrol etmek için yaptıkları davranışlar listelenmiştir.

Semptomunuz (hastalık belirtileri) olduğunda, bunlardan birini yapma olasılığınız nedir?

(Her davranış için bir rakamı daire içine alın)

 

Olası değil

Biraz olasılıkla

Orta olasılıkla

Olasılıkla

Büyük olasılıkla

14.  Semptomların azalması veya ortadan kalkması için yediğiniz veya içtiğiniz şeyleri değiştirmek

1

2

3

4

5

15.  Aktivite seviyenizi değiştirmek (örn. yavaşlama, dinlenme)

1

2

3

4

5

16.  Semptomları azaltmak veya ortadan kaldırmak için bir ilaç almak

1

2

3

4

5

17.  Bir sonraki muayene ziyaretinizde semptomlarınızı sağlık personeline söylemek

1

2

3

4

5

18.  Rehberlik almak için sağlık personelini aramak

1

2

3

4

5

 

                                                                                                                                               (Bir rakamı daire içine alın)

 

Hiçbir şey yapmadım

Emin Değilim

Biraz Eminim

Orta Derecede Eminim

Eminim

Çok Eminim

19.  En son semptomlarınız olduğunda kullandığınız bir tedaviyi düşünün. Kullandığınız tedavi kendinizi daha iyi hissetmenizi sağladı mı?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

BÖLÜM D: ÖZ-BAKIM GÜVEN ÖLÇEĞİ

Genel olarak bunları yapabileceğinizden ne kadar eminsiniz:

(Her ifade için bir rakamı daire içine alın)

 

Emin değilim

Biraz eminim

Orta derecede eminim

Eminim

Çok eminim

1.     Kendinizi stabil ve  semptomlardan (hastalık belirtileri) uzak tutmak

1

2

3

4

5

2.     Size verilen tedavi tavsiyelerine uymak

1

2

3

4

5

3.     Zor olsa bile tedavi takibini sürdürmek

1

2

3

4

5

4.     Sağlık durumunuzu rutin olarak izlemek

1

2

3

4

5

5.     Zor olsa bile sağlık durumunuzu rutin olarak izlemeye devam etmek

1

2

3

4

5

6.     Sağlığınızda değişiklik olursa, bunu fark etmek

1

2

3

4

5

7.     Semptomlarınızın önemini değerlendirmek

1

2

3

4

5

8.     Semptomlarınızı hafifletmek için bir şeyler yapmak

1

2

3

4

5

9.     Zor olsa bile semptomlarınız için bir çare aramayı sürdürmek

1

2

3

4

5

10.  Bir çarenin ne kadar işe yaradığını değerlendirmek

1

2

3

4

5

 

ANKETİ TAMAMLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.