SC-CHDI v3 (Thai)

Translated by

Naruebeth Koson, M.N.S., RN

Department of Cardiovascular and Thoracic Intensive Care Unit
Suratthani Hospital
56 M.2, Makham Tia Sub District, Mueang District
Suratthani 84000, THAILAND
(Work) +66(0) 7791 5600 ext. 7612
(Mobile) +66(0) 83184 1542
(Email) naruebeth.ko@gmail.com

Arunsri Rattanaprom, M.N.S., RN, APN

Department of Cardiac Care Unit, Suratthani hospital, Suratthani province Thailand 84000
Phone:+(66)811710046
e-mail: arunsri_c@hotmail.com

แบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

คำตอบทั้งหมดจะถูกรักษาเป็นความลับ

นึกถึงเกี่ยวกับความรู้สึกของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาขณะที่ตอบแบบสอบถามแต่ละข้อไปจนครบ

ส่วนที่ 1 :

คำถามข้างล่างต่อไปนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปสำหรับบุคคลที่เป็นโรคหัวใจ ท่านทำสิ่งต่อไปนี้เป็นกิจวัตรบ่อยแค่ไหน ?

ไม่เคยหรือนานๆ ครั้ง

บางครั้ง

ทุกครั้งหรือเป็นประจำ

1. ไปตรวจรักษาตรงตามแพทย์นัด ?

1

2

3

4

5

2. รับประทานยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด ?

1

2

3

4

5

3. ทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อคลายเครียด (เช่น รับประทานยา โยคะ ฟังเพลง) ?

1

2

3

4

5

4. ทำกิจกรรมทางกาย (เช่น เดินเร็ว ใช้บันได) ?

1

2

3

4

5

5. รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ โดยไม่ลืมรับประทานยา ?

1

2

3

4

5

6. ขอรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำเมื่อไปกินข้าวนอกบ้าน หรือไปเยี่ยมบ้านคนอื่น ?

1

2

3

4

5

7. พยายามหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย (เช่น ฉีดวัคซีนไข้หวัด ล้างมือ) ?

1

2

3

4

5

8. รับประทานผักและผลไม้ ?

1

2

3

4

5

9. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และ/หรือบุคคลที่สูบบุหรี่ ?

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 2 :

คำถามข้างล่างต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยสำหรับบุคคลที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในการเฝ้าระวังอาการ ท่านทำสิ่งต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน ?

ไม่เคยหรือไม่ค่อยทำ

บางครั้ง

ทุกครั้งหรือเป็นประจำ

10. เฝ้าระวังอาการป่วย ?

1

2

3

4

5

11. ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตนเอง ?

1

2

3

4

5

12. ตรวจวัดความดันโลหิต ?

1

2

3

4

5

13. เฝ้าระวังว่าท่านเหนื่อยมากกว่าเดิมในการทำกิจกรรมปกติ

1

2

3

4

5

14. เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา ?

1

2

3

4

5

15. เฝ้าระวังอาการแสดง ?

1

2

3

4

5

16. เฝ้าระวังน้ำหนักของตนเอง ?

1

2

3

4

5

การรับรู้อาการ :

ผู้ป่วยหลายคนที่เป็นโรคหัวใจมีอาการเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก แสบร้อน เหมือนมีอะไรมาทับ หายใจตื้น และอ่อนล้า ครั้งล่าสุดที่ท่านมีอาการ..................

ยังไม่เคยมีอาการ

ฉันไม่รับรู้อาการ

ไม่เร็ว

ค่อนข้างเร็ว

เร็วมาก

17. … เร็วแค่ไหนที่ท่านรับรู้ว่าเป็นอาการของโรคหัวใจ?

N/A

0

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 3 :

คำถามข้างล่างต่อไปนี้เป็นการกระทำของบุคคลที่เป็นโรคหัวใจใช้ ถ้าท่านมีอาการเป็นไปได้มากแค่ไหนที่ท่านจะพยายามทำสิ่งเหล่านี้ ?

ไม่น่าจะเป็นไปได้

อาจจะเป็นไปได้

เป็นไปได้มาก

18. เปลี่ยนแปลงระดับการทำกิจกรรม (ช้าลง, พัก)

1

2

3

4

5

19. รับประทานยาแอสไพริน

1

2

3

4

5

20. รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการหรือกำจัดอาการ

1

2

3

4

5

21. โทรหาบุคลากรทางสุขภาพเพื่อขอแนวทาง

1

2

3

4

5

22. แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับอาการเมื่อไปพบครั้งต่อไป

1

2

3

4

5

นึกถึงการรักษาที่ท่านเคยใช้ครั้งล่าสุดที่มีอาการของโรคหัวใจ (วงกลม หนึ่งหมายเลข)

ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

ไม่แน่ใจ

ค่อนข้างแน่ใจ

แน่ใจมาก

23. การรักษาที่คุณใช้ ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น

0

1

2

3

4

5