SC-CHDI Catalan (Català)

Translated by

AUTOCURA DE L’ANGINA CRÒNICA

Totes les respostes són confidencials.

 

Pensi en com s’ha sentit en el mes passat o des de l’última trobada mentre vostè completa els següents elements.

 

SECCIÓ A:

El llistat següent són instruccions comuns que es donen a les persones amb angina crònica. Amb quina rutina vostè fa el següent?

 

 

Mai o rarament

Algunes vegades

Freqüentment

Sempre o diàriament

1.      Assistir a les visites del metge o de la infermera?

1

2

3

4

2.      Prendre aspirina o un altre diluent de la sang?

1

2

3

4

3.      Controlar la seva pressió arterial?

1

2

3

4

4.      Fa 30 minuts d’ exercici?

1

2

3

4

5.      Prendre la seva medicació tal i com s’ha prescrit?

1

2

3

4

6.      Preguntar per aliments baixos en grassa quan menja a fora o visita a altres?

1

2

3

4

7.      Utilitzar un sistema que li ajudi a recordar la seva medicació? Per exemple, utilitza una caixa per a les pastilles o recordatoris.

1

2

3

4

8.      Menja fruita i vegetals?

1

2

3

4

9.      Evita les cigarretes i/o els fumadors?

1

2

3

4

10.  Intenta perdre pes o controlar el pes corporal?

1

2

3

4

 

SECCIÓ B:

L’angina crònica  pot aparèixer com  dolor en el pit, pressió en el pit, cremor, pesadesa, falta d’aire o fatiga.
 
En el passat mes, ha tingut algun d’aquests símptomes d’angina de pit? Marqui un.

0)      No

1)      Si


 
11. Si vostè ha tingut algun d’aquests símptomes d’angina de pit en el passat mes...  (Marqui  un número)

 

No he tingut això

No  reconeix-ho això

No Ràpidament

Una mica Ràpid

Ràpidament

Molt Ràpidament

Com de ràpid ho ha reconegut com un símptoma de malaltia cardíaca?

N/C

0

1

2

3

4

 

 

El llistat següent són accions que la gent amb angina crònica utilitza. Si vostè té angina de pit, quina probabilitat hi ha que vostè intenti una d’aquestes accions?

 

(Marqui un número per cada recurs)

 

No Probable

Poc Probable

Probable

Molt Probable

12. Canvia el seu nivell d’activitat (disminueix la velocitat, descansa)

1

2

3

4

13. Pren nitroglicerina(Si vostè no té prescrita la nitroglicerina, no contesti aquesta pregunta)

1

2

3

4

14. Truca al seu doctor o infermera per demanar ajuda

1

2

3

4

15. Pren una aspirina

1

2

3

4

 

16. Pensi en una acció que va intentar la última vegada que va tenir símptomes d’angina de pit,

 

(marqui un número)

 

No vaig intentar res

No estava segur

Una mica segur

Segur

Molt segur

Com de segur estava vostè que l’acció ajudava o no ajudava?

0

1

2

3

4

 

 


SECCIÓ C:

En general, quanta confiança té respecte que vostè pot:

 

Sense confiança

Una mica de confiança

Molt confiat

Extremadament confiat

17. Mantenir-se sense símptomes?

1

2

3

4

18. Seguir les recomanacions de tractament que li han donat?

1

2

3

4

19. Reconèixer canvis en la seva salut?

1

2

3

4

20. Avaluar la importància dels seus símptomes?

1

2

3

4

21. Fer alguna cosa que li alleugereixi els seus símptomes?

1

2

3

4

22. Avaluar com de bé funciona un remei?

1

2

3

4